Europejskie Forum Onkologiczne

W raku płuca jest jeszcze wiele do zrobienia

Medexpress

Opublikowano 05 lutego 2020, 14:41

BR&U
Medexpress

Opublikowano 05 lutego 2020, 14:41

Badanie „Breathing in a new era” zostało przeprowadzone przez the Economist Intelligence Unit (EIU) we współpracy z MSD. Przeanalizowano w nim 17 wskaźników wydajności z 27 państw - Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Izraela, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Federacji Rosyjskiej, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Wskaźniki zostały podzielonena pięć obszarów koncentrujących się na stopniu, w jakim dany kraj uważa raka płuca za priorytet strategiczny i problem zdrowia publicznego, zapewnia terminowe świadczenie usług diagnostycznych i terapeutycznych oraz jakość rejestrów nowotworowych, które mogą pomóc w prowadzeniu wysokiej jakości badań.

Jak wskazują wstępne wyniki raportu:

  • W 11 krajach nie ma zapewnionej szybkiej ścieżki diagnostycznej dla pacjentów, którzy podejrzewają u siebie raka płuca;
  • 12 krajów nie określa czasu, w którym należy przeprowadzić badania diagnostyczne u pacjentów z podejrzeniem raka płuca;
  • 15 krajów nie zapewnia szybkiego dostępu do specjalistycznej lub wysoce specjalistycznej opieki zdrowotnej po postawieniu diagnozy raka płuca;
  • 3 kraje nie uwzględnią w wytycznych klinicznych dotyczących raka płuca szybkiej ścieżki diagnozowania lub szybkiego skierowania na specjalistyczną lub wysoce specjalistyczną opiekę zdrowotną. Są one jednak uwzględnione w polityce rządowej, umowach krajowych lub są nakazane przez prawo.

Z raportu wynika także, że pośród 27 analizowanych krajów cztery z nich (15%) nie ma Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO). Kolejnych 14 krajów nie zaktualizowało strategii w ciągu ostatnich pięciu lat, a tylko jeden ma plan kontroli specyficzny dla raka płuca i jest to Polska.

- Sytuacja w obszarze raka płuca pozostawia wiele do życzenia. W Europie 1 na 5 wszystkich zgonów z powodu nowotworów jest spowodowany rakiem płuca. Rak płuca zabija tyle samo Europejczyków, ile rak piersi, jelita grubego i prostaty łącznie. Raport wskazuje konkretne i możliwe do zastosowania rozwiązania mające na celu polepszenie sytuacji pacjentów z rakiem płuca w poszczególnych krajach - skomentowała Mary Bussell, Associate w The Economist Intelligence Unit.

Dane zostały przedstawione na kilka dni przed oficjalnym rozpoczęciem przez Komisję Europejską konsultacji w sprawie europejskiego planu walki z rakiem.

- Prezentacja tych danych pojawia się we właściwym czasie. Chociaż Europa zgodziła się co do potrzeby opracowania europejskiego planu walki z rakiem, raport zwraca uwagę na konkretne problemy związane z rakiem płuca i obciążeniem finansowym generowanym przez tę chorobę. Oczywiście istotną rolę mają profilaktyka i promocja zdrowia. Jednocześnie wiemy, że wczesne wykrycie i szybkie skierowanie na leczenie mają kluczowe znaczenie dla poprawy wyników leczenia pacjentów - rak płuca to wyścig z czasem. Badanie pokazuje, że mamy wiele do zrobienia. - powiedział Deepak Khanna, starszy wiceprezes i regionalny prezydent onkologii w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Kanadzie, MSD.

W rozmowie z nami, Mary Bussell wskazała także na wyzwania jakie stoją przed Polską: Jeżeli chodzi o Polskę, to warto zwróci uwagę na to, że krajowy plan walki z rakiem płuca od dawna nie był aktualizowany, wiem ze coś się dzieje w tym kierunku ale warto żeby przyjęło to oficjalny wymiar. Drugim punktem są badania przesiewowe i wczesna wykrywalność – poprawa w tym obszarze jest jednym z warunków zwiększenia szansy pacjentów. Należałoby także zwrócić większa uwagę na pomoc psychologiczną, która jest bardzo istotna dla pacjentów dotkniętych chorobą onkologiczną.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

onkologia / rak / rak płuca / MSD / Mary Bussell / Deepak Khanna / Breathing in a new era
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31