W sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami

Medexpress

Opublikowano 31 sierpnia 2018, 10:37

178107235 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 31 sierpnia 2018, 10:37

Rzecznik nawiązał do wystąpienia z czerwca. W odpowiedzi sekretarz stanu pani Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała, że organizacja opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym została określona w projekcie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (…). Projekt jest po uzgodnieniach i konsultacjach publicznych. W art. 36 projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami wskazano, że planowany termin wejścia w życie proponowanych w tej ustawie regulacji to 1 września 2018 r. Tymczasem zgodnie z informacją Rządowego Centrum Legislacji projekt nadal znajduje się na etapie prac legislacyjnych. Rzecznik dopytuje o wejście w życie regulacji dotyczących sprawowania nad uczniami opieki zdrowotnej, oraz ewentualne problemy z procedowaniem nad projektem.

W ww. odpowiedzi sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wskazała także, że w 2018 r. będzie realizowany program polityki zdrowotnej pn.: „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”, na który w 2018 r. zabezpieczono w rezerwie celowej kwotę 5 mln zł. Stąd pytanie rzecznika na jakim etapie jest realizacja tego projektu i jakim cieszy się zainteresowaniem wśród organów prowadzących szkoły publiczne.

Źródło: http://brpd.gov.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

marek michalak / rzecznik praw dziecka
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31