Badanie CANVAS:

W trosce o serce i nerki diabetyków

Tomasz Kobosz

Opublikowano 17 wrzesnia 2018, 15:01

Fot. Getty Images/iStockphoto
Tomasz Kobosz

Opublikowano 17 wrzesnia 2018, 15:01

Badania kliniczne nieustannie dostarczają nowych danych o profilu skuteczności i bezpieczeństwa doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Jednym z takich badań był program CANVAS ‒ największe do tej pory ukończone badanie, oceniające wpływ terapii z zastosowaniem inhibitora SGLT2 na ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2.

Wyniki badania pokazały, że kanagliflozyna zmniejsza względne ryzyko wystąpienia poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego o 14 proc. oraz ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca o 33 procent.

Rezultaty te skłoniły Komisję Europejską do wydała zgody na aktualizację charakterystyki produktu leczniczego preparatu zawierającego kanagliflozynę. Zaakceptowane przez KE dotyczą nie tylko redukcji ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych, ale także korzyści w zakresie funkcji nerek, określone jako zmniejszenie przypadków podwojenia stężenia kreatyniny w surowicy, potrzeby leczenia nerkozastępczego lub śmierci z przyczyn nerkowych o 47%, a także progresji albuminurii o 27%, u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 i chorobą sercowo-naczyniową w wywiadzie lub z co najmniej dwoma czynnikami ryzyka choroby sercowo-naczyniowej.

Decyzja KE została wydana na podstawie pozytywnej opinii Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków, która bazowała na danych uzyskanych w programie badawczym CANVAS ‒ największym jak dotychczas ukończonym badaniu, oceniającym wpływ terapii z zastosowaniem inhibitora SGLT2 na ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Źródło: inf. pras.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

cukrzyca typu 2 / gliflozyny
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31