Zarządzenie Prezesa NFZ Warunki zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ

Medexpress 2019-12-31 09:00

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).

Zmiana wprowadzona niniejszym zarządzeniem uwzględnia wzrost kosztów udzielania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej.

Przewidywane maksymalne skutki finansowe w 2020 roku wyniosą około 467 mln zł.

Zarządzenie nie podlegało opiniowaniu.

Treść zarządzenia TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także