Blogosfera Medexpressu

Dr Leszek Borkowski Ważna informacja dot. produktów leczniczych zawierających cyprofloksacynę stosowaną ogólnoustrojowo


Dr Leszek Borkowski 2020-01-23 08:13
Grupa koordynacyjna CMDh / EMA przyjęła stanowisko, że należy zmienić pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych zawierających cyprofloksacynę stosowaną ogólnoustrojowo.

Opracowane wnioski naukowe z raportów PSUR wprowadzają następujące zmiany do charakterystyk produktów leczniczych i ulotek przylekowych dotyczące poniżej wymienionych działań niepożądanych o nieznanej częstości występowania:

a/ śpiączka hipoglikemiczna / ważne dla pacjentów chorych na cukrzycę /

Wszystkie fluorochinolony w tym cyprofloksacyna stosowana ogólnoustrojowo doprowadzają do hipoglikemii - zmniejszenia stężenia cukru we krwi poniżej normy lub hiperglikemii, czyli zwiększenie stężenia cukru we krwi powyżej normy.

Dotyczy to zwykle u chorych jednocześnie leczonych doustnymi lekami hipoglikemizującymi np glibenklamidem lub insuliną.

Opisywane są przypadki mogące w ciężkich stanach prowadzić do utraty przytomności - śpiączki hipoglikemicznej z powodu zmniejszenia stężenia cukru we krwi poniżej normy.

Zaleca się uważne monitorowanie stężenia glukozy we krwi.

b/ nieadekwatne wydzielanie hormonu antydiuretycznego / SIADH amg. syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone. Prowadzi to do zespołu chorobowego, związanego z zaburzeniem wydalania wody z organizmu i zmniejszeniem stężenia sodu we krwi.

Dr nauk farm. Leszek Borkowski

PDF

Zobacz także