Wczesne wykrycie to życie

Co roku u ponad 3 mln. osób w Europie diagnozuje się raka, a ponad milion umiera z powodu tej choroby. Dzięki innowacyjności w onkologii dysponujemy coraz skuteczniejszymi możliwościami walki z rakiem. Nadal jednak wielu pacjentów onkologicznych nie ma wystarczającego dostępu do nowoczesnych terapii ratujących życie. Europejska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (ECPC) w białej księdze „Wartość innowacji w onkologii” („The Value of Innovation in Oncology”), zaprezentowanym po raz pierwszy w Parlamencie Europejskim w Brukseli, 25 kwietnia 2017r., przedstawiła zalecenia dotyczące zrównoważonego i sprawiedliwego dostępu do innowacyjnych metod leczenia raka i opieki onkologicznej. Autorzy raportu podkreślają, że wraz ze wzrostem zachorowań oraz rosnącą i starzejącą się populacją, pilnie potrzebne są działania, aby rozwiązać ten poważny, globalny problem zdrowotny i społeczny.
- Apelujemy, aby wszystkie państwa członkowskie wdrożyły zalecenia CanCon do krajowych planów walki z rakiem i uznały zwalczanie raka jako priorytet programu zdrowia publicznego na poziomie krajowym i europejskim - powiedział na spotkaniu prof. Francesco De Lorenzo, prezes ECPC, przedstawiając główne tezy raportu.
- Zrównoważony rozwój i dostęp do innowacji w onkologii jest wspólną wartością, o którą zabiegają polscy pacjenci – skomentował Szymon Chrostowski, przedstawiciel ECPC w Polsce, inicjator wielu projektów pacjenckich w obszarze onkologii, członek Krajowej Rady ds. Onkologii, przedstawiając rekomendacje ECPC.
W opracowaniu zostały zaproponowane rozwiązania, umożliwiające zwiększenie dostępu do skutecznej opieki onkologicznej poprzez wspólną pracę państw członkowskich na poziomie krajowym i europejskim, w zakresie:
• reformy opieki zdrowotnej, która poprawiłyby dostęp do innowacyjnych ścieżek opieki onkologicznej, technologii i metod leczenia,
• konieczności zwiększenia nacisku na wprowadzanie ukierunkowanej na pacjenta i spersonalizowanej terapii onkologicznej, w oparciu o globalne dowody naukowe, badania kliniczne i najlepsze praktyki,
• poprawy dostępu do innowacyjnego leczenia.
Zarówno eksperci ECPC jak i przedstawiciele Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (PKPO) obecni na konferencji, która odbyła się 21 listopada 2017r. pod hasłem Profilaktyka - Innowacje - Życie podkreślali, że dostęp do innowacyjnych metod leczenia nowotworów i opieki nad pacjentem powinien być wspólną troską decydentów, środowisk badawczych, akademickich oraz organizacji pacjentów.
- Wczesne Wykrycie To Życie – tego nauczyły mnie liderki amerykańskich organizacji działających na rzecz profilaktyki nowotworów. – mówiła Krystyna Wechmann, organizator kampanii, prezes PKPO, podkreślając, że sami pacjenci powinni uczestniczyć aktywnie w procesie regulacyjnym wdrażania nowych metod leczenia onkologicznego.
W dyskusji udział wzięli: prof. nadzw. dr hab. n. med. Tadeusz Jan Pieńkowski – onkolog kliniczny z Radomskiego Centrum Onkologii, Jerzy Gryglewicz – ekspert w obszarze zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, Szymon Chrostowski – przedstawiciel Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Krystyna Wechmann – prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Beata Ambroziewicz – wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, liderzy organizacji pacjentów onkologicznych oraz Ambasadorzy kampanii „Wczesne wykrycie to życie”.
Na spotkaniu podjęto temat roli profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz innowacyjnych metod terapii, skoncentrowanych na kluczowych aspektach poprawy opieki nad pacjentem onkologicznym w kraju. Omówiono również możliwość implementacji rozwiązań przedstawionych przez ECPC w raporcie pt.: „Wartość innowacji w onkologii”.
Spotkanie połączone było z wernisażem inaugurującym kampanię edukacyjną PKPO promującą badania profilaktyczne „Wczesne Wykrycie to Życie”.
W projekcie Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych uczestniczą pacjenci onkologiczni, aktywnie angażujący się w poprawę jakości opieki onkologicznej w Polsce jak i ambasadorzy kampanii - znane publicznie i lubiane osoby: aktorzy Hanna Śleszyńska, Orina Krajewska, Olga Kalicka, Olga Szomańska, Maria Pawłowska, Wiktoria Gąsiewska, Mieczysław Hryniewicz, Nikodem Rozbicki, dziennikarka Marta Manowska, sportowiec Andrzej Supron oraz wokaliści: piosenkarka gospel Ewa Uryga, raper Vienio, wokalista beatrocker Bartas Szymoniak. Autorem zdjęć do kalendarza jest Michał Gromada. Celem kampanii „Wczesne Wykrycie To Życie” jest uświadomienie Polakom ważności badań profilaktycznych w kierunku chorób nowotworowych i wyrobienie nawyku ich regularnego wykonywania. Z okazji inauguracji kampanii został wydany kalendarz, który przypomina przez cały rok o konieczności badania się. Każda z par Pacjent i Ambasador co miesiąc zachęca do wykonywania badań, które ratują życie. Misją twórców i organizatorów kampanii jest pokazanie, że są sposoby wczesnego wykrywania raka, którego można skutecznie leczyć.
Uczestnicy spotkania podkreślali jednocześnie, że tylko poprawa dostępności do innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie opieki zdrowotnej nad pacjentem onkologicznym połączona z działaniami edukacyjnymi prowadzonymi na szeroką społeczną skalę da efekt w postaci wczesnego wykrywania raka, umożliwi wcześniejsze rozpoczęcie leczenia i przełoży się na dłuższe przeżycie oraz lepszą jakość życia w chorobie nowotworowej.
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

onkologia / nowotwory / polska koalicja pacjentów onkologicznych / kampania społeczna / diagnoza
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28