WHO: Coraz więcej bakterii lekoopornych

Tomasz Kobosz

Opublikowano 30 stycznia 2018, 14:08

Thinkstock/GettyImages
Tomasz Kobosz

Opublikowano 30 stycznia 2018, 14:08

WHO gromadziła dane za pomocą nowego systemu monitorowania infekcji lekoopornych – Global Antimicrobial Surveillance System (GLASS). Rezultaty są bardzo niepokojące, choć nie są zaskoczeniem – nie jest dobrze. Oporne wobec standardowych antybiotyków szczepy bakterii stwierdzono u 500 tys. chorych w 22 krajach.

Najczęściej wykrywanymi gatunkami bakterii, które wykształciły lekooporność były: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae oraz Salmonella spp. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że system GLASS nie uwzględnia lekoopornych prątków gruźlicy – w przypadku Mycobacterium tuberculosis WHO prowadzi bowiem od 1994 r. odrębny rejestr, a dane z niego publikowane są każdego roku w „Global Tuberculosis Report”.

Szczególne znaczenie kliniczne mają bakterie lekooporne u pacjentów z podejrzeniem sepsy. W tej grupie chorych odsetek szczepów opornych było bardzo zróżnicowany pomiędzy poszczególnymi krajami – od 0 do 82 procent, przy czym gatunki, które wykształciły oporność wobec penicyliny stwierdzano u od 0 do 51 procent chorych z zakażeniem krwi.

Z kolei w przypadku zakażeń układu moczowego spowodowanych przez E. coli, oporność bakterii wobec ciproflokacyny wykazano – w zależności od kraju – u od 8 do 65 proc. pacjentów.

– Raport potwierdza, jak poważnym problemem na całym świecie stała się antybiotykooporność – komentuje dr Marc Sprenger, dyrektor Antimicrobial Resistance Secretariat przy WHO. – Niektóre z najbardziej powszechnych i potencjalnie najniebezpieczniejszych zakażeń stały się lekooporne. Patogeny nie szanują granic państwowych, dlatego WHO zachęca wszystkie kraje do wdrożenia nowoczesnych systemów nadzoru i wykrywania oporności na leki – dodaje specjalista.

Do chwili obecnej system GLASS objął 52 państwa (25 wysoko rozwiniętych, 20 rozwijających się oraz 7 krajów o najniższych dochodach). Polska została objęta systemem w sierpniu 2016 r., jednak opublikowana 29 stycznia 2018 r. pierwsza edycja raportu nie zawiera danych z naszego kraju.

Pełny raport GLASS dostępny jest tutaj.

Źródło: WHO

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

WHO / lekooporność / antybiotykooporność / GLASS
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31