WHO wydała nowe wytyczne w sprawie opieki nad chorymi na padaczkę

Piotr Wójcik

Opublikowano 13 grudnia 2022, 12:12

Fot. Getty Images/iStockphoto
Piotr Wójcik

Opublikowano 13 grudnia 2022, 12:12

Padaczka dotyka ponad 50 milionów ludzi na całym świecie. W związku z tą chorobą rocznie notuje się 125 tys. zgonów z nią związanych. Na całym świecie osoby cierpiące na padaczkę nadal są ofiarami stygmatyzacji, dyskryminacji i łamania praw człowieka. Często napotykają bariery w edukacji i zatrudnieniu, które skutecznie uniemożliwiają im pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Z danych WHO wynika, że wiele osób z padaczką nie otrzymuje leczenia niezbędnego do opanowania napadów. Tymczasem ponad 70 proc. osób cierpiących na to zaburzenie mogłoby żyć bez napadów, gdyby miało dostęp do odpowiedniego leczenia przeciwpadaczkowego.

Autorzy dokumentu opublikowanego przez WHO nakreślili konkretne działania, pogrupowane w ramach 11 specjalnych dźwigni wprowadzonych po raz pierwszy w ramach operacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej, które pozwolą wypełnić luki w leczeniu. W ich ocenie potrzebne jest przede wszystkim zapewnienie świadczenia zintegrowanych usług przez całe życie, w szczególności na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Kluczowa jest też poprawa dostępu do leków przeciwpadaczkowych, a także zapewnienie odpowiednich szkoleń pracownikom służby zdrowia i opieki społecznej.

Wytyczne WHO obejmują również działania w obszarach związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa. Zgodnie z nimi należy zwalczać stygmatyzację, jednocześnie promując poszanowanie praw człowieka oraz pełną integracja społeczna osób chorych na padaczkę, ich rodzin i opiekunów.

Oprac. na podst.: WHO

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

WHO / padaczka / światowa organizacja zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31