Więcej pieniędzy dla pielęgniarek

Medexpress

Opublikowano 16 marca 2020, 09:03

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 16 marca 2020, 09:03

W Dz.U.MZ ukazało się obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty
dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne w 2020 r.
Zgodnie z obiweiszczeniem:
1) minimalna liczba miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację w 2020 r. ogłoszona w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne w 2020 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 99), zwanego dalej „obwieszczeniem z dnia 3 grudnia 2019 r.”, zostaje zwiększona o 100 miejsc i wynosi 2 525;
2) maksymalna kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w 2020 r. ogłoszona w obwieszczeniu z dnia 3 grudnia 2019 r. zostaje zwiększona o 250 zł i wynosi 3 950 zł;
3) maksymalna kwota przeznaczona na szkolenia specjalizacyjne w 2020 r. ogłoszona w obwieszczeniu z dnia 3 grudnia 2019 r. zostaje zwiększona o 1 000 000 zł i wynosi 10 000 000 zł.

Źródło: Dz.U.MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / pielęgniarki / specjalizacje / szkolenia pielęgniarek
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31