Więcej pieniędzy na refundację. Jest roszporządzenie

Fot. Getty Images/iStockphoto
W Dz.U. RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.
Medexpress 2020-09-15 09:37

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (Dz. U. poz. 2456) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 wyrazy „w wysokości 160 473 000 zł” zastępuje się wyrazami „w wysokości 323 943 000 zł”;

2) w § 3 wyrazy „w wysokości 10 177 000 zł” zastępuje się wyrazami „w wysokości 12 106 000 zł”;

3) w § 4 wyrazy „w wysokości 544 098 000 zł” zastępuje się wyrazami „w wysokości 648 278 000 zł”.

Rozporządzenie: TU

Źródło: Dz.U. RP

PDF

Zobacz także