Więcej pieniędzy na usunięcie zaćmy i operacje wszczepienia endoprotezy

Fot. Thinkstock / Getty Images
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia dokonał zmiany planu finansowego NFZ na 2017 r.
Paweł Grzybowski 2017-08-14 13:08

Prezes Funduszu dokonał zmiany planu finansowego NFZ na 2017 r., zgodnie z trybem określonym w art. 129 ust. 3 ww. ustawy, poprzez zwiększenie planowanych na 2017 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 180 000 tys. zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na zmniejszenie liczby osób oczekujących na operację usunięcia zaćmy oraz operację wszczepienia endoprotezy.

Podział środków finansowych z funduszu zapasowego w kwocie 180 000 tys. zł pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ oparto na algorytmie podziału środków ustalonym na potrzeby planu finansowego na rok 2017.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także