Wielki protest zawodów medycznych bez farmaceutów

Medexpress

Opublikowano 07 wrzesnia 2021, 11:30

Medexpress

Opublikowano 07 wrzesnia 2021, 11:30

Publikujemy treść stanowiska:

W związku z zaplanowanym na 11 września 2021 r. protestem osób wykonujących zawody medyczne, Naczelna Rada Aptekarska, jako najwyższy – w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami Aptekarzy – organ samorządu zawodu farmaceuty, zobowiązany do reprezentowania zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów zawodu, a więc wszystkich farmaceutów, dokonała ponownej wnikliwej i wszechstronnej oceny zasadności udziału samorządu zawodu farmaceuty we wskazanym proteście, w kontekście całokształtu skomplikowanych aspektów istniejącego stanu faktycznego i prawnego, z uwzględnieniem interesów wszystkich członków samorządu zawodu farmaceuty.

Naczelna Rada Aptekarska podtrzymuje dotychczasowe postulaty wielokrotnie kierowane do Ministra Zdrowia, potwierdzone przez wspólne zobowiązanie do ich realizacji, zawarte w porozumieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej i Ministra Zdrowia – „Strategii na rzecz rozwoju aptek”.

Naczelna Rada Aptekarska stanowczo podtrzymuje i popiera wszelkie postulaty dotyczące zwiększenia wynagrodzeń farmaceutów zatrudnionych w szpitalach i innych zakładach leczniczych podmiotów leczniczych. Ta podstawowa kwestia nie budzi żadnych wątpliwości i wokół niej istnieje pełen konsensus w środowisku farmaceutów.

Obecna, szczególnie skomplikowana sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza, warunkowana m.in. nadzwyczajnymi okolicznościami wynikającymi z pandemii COVID-19, nakazuje najwyższą rozwagę w zakresie wyboru form wyrażania i dochodzenia, nawet najbardziej zasadnych, postulatów.

Mając na uwadze wszelkie istniejące okoliczności i uwarunkowania, a przede wszystkim skalę zaangażowania i zainteresowania środowiska farmaceutów szpitalnych planowaną formą protestu, Naczelna Rada Aptekarska uznaje, że nie posiada legitymacji oraz dostatecznego uzasadnienia do podjęcia tak radykalnych działań, które niewątpliwie mogłyby być interpretowane w sposób wypaczający motywy i zamierzenia środowiska farmaceutów.

Naczelna Rada Aptekarska podkreśla, że niniejsze stanowisko podyktowane jest także deklaracjami Ministra Zdrowia o gotowości do natychmiastowych działań w celu realizacji postulatów farmaceutów.

Źródło: NIA

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Naczelna Rada Aptekarska / farmaceuci / zawody medyczne / manifestacja / strajk
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28