Wiemy kto pokieruje NFZ

Filip Nowak
Filip Nowak został p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Medexpress 2020-08-26 17:19

W środę po godzinie 15:00 prezydent Andrzej Duda na stanowisko ministra zdrowia powołał Adama Niedzielskiego, dotychczasowego prezesa NFZ.

Miejsce A.Niedzielskiego jako p.o. prezesa NFZ zajmie Filip Nowak - zastępca prezesa NFZ do spraw operacyjnych.

.

Ekspert zarządzania w ochronie zdrowia, socjolog, MBA. Absolwent: Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Od 29 listopada 2019 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych.

Wcześniej przez ponad 5 lat był dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a także kierował pracami opolskiego i wielkopolskiego OW NFZ. Pracował także w dolnośląskim oddziale Funduszu.

Od 2015 roku jest Przewodniczącym Rady ds. Tartfikacji, działającej przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Jako menedżer ochrony zdrowia tworzył i skutecznie wdrażał nowe rozwiązania prawne i organizacyjne w obszarze opieki zdrowotnej. Brał udział w pracach zespołów przy Ministrze Zdrowia. Przewodniczy zespołowi ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w Centrali NFZ.

Źródło: TT/NFZ

PDF

Zobacz także