Łódzkie: Województwo zadba o zdrowie psychiczne mieszkańców

76754284
Fot. Thinkstock/Getty Images
W dniu 20 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwalił „Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2017-2022”.
Paweł Grzybowski 2017-12-29 15:05

Program powstał, aby chronić zdrowie psychiczne oraz zredukować zdrowotne i ekonomiczne koszty zaburzeń psychicznych mieszkańców regionu. Jest on kontynuacją dokumentu o tej samej nazwie, obowiązującego w latach 2011-2015 i uwzględnia wnioski z jego realizacji zawarte w dokumencie pn.: „Podsumowanie realizacji Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015”.

Konieczność opracowania nowej strategii zdrowia psychicznego wynikała z dwóch aktów prawnych: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Ponadto, określanie i podejmowanie działań mających na celu poprawę opieki nad osobami chorującymi i zagrożonymi zachorowaniem na zaburzenia psychiczne jest zgodne z założeniami Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (cel operacyjny 3.5. w celu strategicznym 3. pn.: Poprawa dostępności usług zdrowotnych).

Regionalny Program Ochrony Zdrowa Psychicznego jest próbą połączenia wymogów nałożonych na samorządy województw z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców województwa łódzkiego oraz możliwościami Samorządu Województwa Łódzkiego w zakresie realizacji zadań z obszaru ochrony zdrowia psychicznego.

Zarówno cele jak i poszczególne zadania mogą w trakcie realizacji, ulegać modyfikacji pod kątem ich dostosowania m.in. do wprowadzanych zmian w przepisach prawa i aktualnego zapotrzebowania.

Program składa się z trzech głównych części:

Źródło: UMWŁ

PDF

Zobacz także