„Wspólnie dla Zdrowia” na Forum Ekonomicznym w Krynicy - sprawdź program

Medexpress

Opublikowano 04 wrzesnia 2018, 09:22

Medexpress

Opublikowano 04 wrzesnia 2018, 09:22

W Krynicy podczas Forum Ekonomicznego odbędzie się druga z siedmiu debat „Wspólnie dla Zdrowia”, która tym razem będzie poświęcona medycynie, finansom i gospodarce.

- Dla obecnego rządu ochrona zdrowia stanowi priorytet, o czym świadczy choćby wzrost nakładów na ten cel. Wzrost, o którym mowa, czyli do 6 proc. PKB w ciągu najbliższych pięciu lat, jest czymś, czego nie było w Polsce. Mało tego, takiego tempa nakładów na ochronę zdrowia nie było dotąd nigdzie w Europie. Chcemy, aby te pieniądze, które trafią do systemu, były dobrze i efektywnie wydane, i aby poprawiły stan zdrowia oraz komfort całego społeczeństwa. Ogólnonarodowa debata „Wspólnie dla Zdrowia” – to inicjatywa, w ramach której prowadzimy merytoryczną dyskusję o przyszłości ochrony zdrowia w Polsce. Spotkania w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy są niezwykle ważne, poruszymy wiele tematów dotyczących finansów, gospodarki i ekonomii w ochronie zdrowia. Potrzebujemy rozmowy wszystkich zainteresowanych środowisk o budowie systemu, który będzie musiał uwzględnić rosnące potrzeby i wykorzystać nadarzające się szanse, jakie niesie ze sobą choćby postęp naukowy i technologiczny w medycynie. Debata „Wspólnie dla Zdrowia” pomoże nam opracować najlepsze scenariusze do zmiany i ulepszenia systemu ochrony zdrowia w Polsce – mówi Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Wydarzeniem specjalnym będzie specjalna debata przedstawicieli rządu, w której udział wezmą: Mateusz Morawiecki – Premier RP, Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia, Teresa Czerwińska – Minister Finansów, Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Joanna Kopcińska – Rzecznik Prasowy Rządu, Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju, Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji.

Będzie to pierwsze spotkanie przedstawicieli rządu, którzy na ochronę zdrowia spojrzą z perspektywy swoich resortów. Premier Mateusz Morawiecki w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju wskazał, że o rozwoju społeczno-gospodarczym należy rozmawiać w kontekście zdrowia. Funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia, to nie tylko zadaniem Ministra Zdrowia, personelu medycznego, właścicieli i menedżerów podmiotów leczniczych, dostawców technologii i pacjentów, lecz także całego rządu i społeczeństwa. Sektor zdrowia to także ważny podmiot na gospodarczej mapie państwa, reprezentujący pracodawców, innowatorów, badaczy, przedsiębiorców zdolnych do ekspansji na międzynarodowych rynkach. To także strategiczny uczestnik w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. O przyszłości ochrony zdrowia w szerokim kontekście gospodarczym i społecznym należy rozmawiać w perspektywie wielosektorowej. Spotkanie szefów kluczowych resortów jest wyrazem wagi i zrozumienia dla znaczenia tego obszaru w procesie odpowiedzialnego rozwoju kraju.

Poza debatą rządową odbędzie się pięć paneli dyskusyjnych:

- Źródła finansowania,

- Zasady alokacji – finanse na rzecz najwyższej wartości zdrowotnej,

- Innowacje organizacyjne na rzecz jakości i bezpieczeństwa,

- Sektor ochrony zdrowia jako część gospodarki nastawionej na rozwój,

- Czy jesteśmy gotowi do przejścia na model płacenia za efekty: value-based, performance-based,

których celem będzie wypracowanie najlepszych praktyk, które warto wykorzystać przy wprowadzaniu zmian w systemie ochrony zdrowia.

Pierwszy panel będzie poświęcony źródłom finansowania. Uczestnicy będą starali się wyjaśnić, jaki system finansowania istnieje w Polsce i na czym polega, jaki model finansowania przyjąć w długiej perspektywie oraz czy model partnerstwa publiczno-prywatnego mógłby się sprawdzić w Polsce?

Tytuł kolejnego panelu brzmi: Zasady alokacji – finanse na rzecz najwyższej wartości zdrowotnej. Panel będzie poświęcony zasadom dystrybucji środków.

- Tematem naszej dyskusji będzie alokacja środków podczas której poszukamy najbardziej efektywnych i korzystnych sposobów dystrybucji pieniędzy, które trafią do systemu ochrony zdrowia. Istnieją różne możliwości związane choćby z charakterem leczenia (ambulatoryjny, szpitalny) – także tutaj musimy się zastanowić, gdzie powinno trafić więcej środków. Trzeba też pamiętać o konieczności wzmocnienia programów profilaktycznych – mówi moderator panelu dr hab. med. Paweł Ptaszyński, – dyrektor ds. medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

- System ochrony zdrowia jest systemem, który jest w stanie spożytkować każdą ilość pieniędzy. Podczas naszej dyskusji na Forum Ekonomicznym będziemy się zastanawiać, w jaki sposób wydać te pieniądze najbardziej efektywnie – dodaje Agnieszka Pachciarz, prezes Wielopolskiego Oddziału NFZ.

- Mamy nadzieję, że dokument przygotowany po zakończeniu całej debaty, wskaże nam właściwe kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce – podkreśla dr Ptaszyński.

Następny panel dotyczy innowacji organizacyjnych na rzecz jakości i bezpieczeństwa.

- Innowacje technologiczne bez innowacji organizacyjnych są najczęściej dodatkowym obciążeniem systemu. Brak idących z nimi w parze innowacji organizacyjnych często doprowadza do frustracji personelu oraz strat z punktu widzenia pacjentów i płatnika.

Innowacje organizacyjne są prostymi działaniami, wymuszanymi przez zmieniającą się rzeczywistość, które powinny być systematycznie wykonywane przez zarządzających w celu osiągnięcia potrójnego celu opieki koordynowanej: lepszych wyników, wyższej jakość opieki, mniejszych koszty populacyjne, a także wzrostu wynagrodzeń – tłumaczy dr Artur Prusaczyk, wiceprezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach, a także moderator panelu.

Podczas Forum, jak podkreślają specjaliści, będą starać się wyjaśnić czy jest innowacja, jakie rozwiązania warto wprowadzać oraz jak mierzyć ich efektywność oraz nakłady.

Następny panel będzie wydarzeniem specjalnym zatytułowanym: Sektor ochrony zdrowia jako część gospodarki nastawionej na rozwój. Poprawa dostępu do innowacyjnych technologii medycznych (terapii, sprzętu, procesów) przynosi bezpośrednie korzyści zdrowotne i pośrednie korzyści ogólnogospodarcze. Inwestycje w innowacyjne interwencje medyczne (lekowe, sprzętowe, procesowe) wpisują się w generalny trend innowacyjny polskiej gospodarki, a czasami niejednokrotnie przekazują impuls innowacyjny do innych działów gospodarki.

W tym kontekście szczególne znaczenie w tworzeniu i rozwijaniu innowacji w Polsce ma skoordynowana współpraca przemysłu polskiego z firmami zagranicznymi, podmiotów prywatnych z państwowych, tak aby potencjał badawczy, finansowy i wdrożeniowy ze wszystkich wymienionych podmiotów – został jak najlepiej wykorzystany.

Innowacyjna medycyna skracać może czas niezbędnej terapii, przyspieszając jej rezultaty, ograniczać lub powstrzymywać negatywne skutki choroby. Ponadto poprawiając efekty kliniczne poprawia komfort i sprawność leczenia, zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego. Zdecydowanie ograniczać może koszty pośrednie leczenia, ale i w dłuższym horyzoncie koszty bezpośrednie (np. nieinwazyjne, małoinwazyjne metody leczenia i diagnostyki, telemedycyna robotyzacja itp.

Debatę „Wspólnie dla Zdrowia” zakończy również wydarzenie specjalne pt.: Czy jesteśmy gotowi do przejścia na model płacenia za efekty: value-based, performance-based?

- Realne nakierowanie systemu ochrony zdrowia na wyższą efektywność musi przejawiać się w zdolności do lepszego zaspakajania potrzeb pacjentów. Celem systemu nie może być tylko produkcja procedur, ale przede wszystkim ich jakość. W obliczu narastających potrzeb zdrowotnych musimy szukać rozwiązań, które zwiększą efektywność wykorzystania zasobów ludzkich, finansowych, infrastrukturalnych mierzoną poprawą wyników zdrowotnych Polaków. Nowoczesny system musi wykorzystywać mechanizmy profesjonalnego i zinstytucjonalizowanego pomiaru swojej efektywności. Proces ten wiąże się ze zmianą kultury organizacyjnej całego systemu oraz pojedynczych placówek, w której otwartość, transparentność, porównywalność, nakierowanie na wysokie wyniki stają się fundamentem działalności. O tym czy jesteśmy gotowi i otwarci na mierzenie wyników, porównywania placówek i promowania efektywności będziemy rozmawiali podczas ostatniej sesji debaty. W otwartej, krytycznej analizie musimy zidentyfikować warunki systemowe, organizacyjne i kulturowe, które będziemy musieli spełnić, aby stworzyć system nastawiany na wartość zdrowotną. To również czas do podzielenia się naszymi najlepszymi praktykami w tym obszarze i wskazanie obszarów, w których już dziś możliwe jest wdrażanie mechanizmów zarządzania wynikami i płacenia za nie – mówi dr Małgorzata Gałązka – Sobotka, lider debaty „Wspólnie dla Zdrowia” w Krynicy, członek Prezydium Rady Społecznej debaty.

Projekt „Wspólnie dla zdrowia! Rozmawiamy, słuchamy, działamy – dialog o zdrowiu” to ogólnopolska, merytoryczna dyskusja o przyszłości ochrony zdrowia w Polsce. wymiana opinii uczestniczących w niej środowisk i oraz projekcja kierunków strategicznego rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce. To platforma dialogu na rzecz budowy systemu zdolnego uwzględnić rosnące potrzeby i wykorzystać nadarzające się szanse, jakie niesie ze sobą postęp techniczny i technologiczny w medycynie. Po debacie w Krynicy kolejna odbędzie się 18.10.2018 r. w Łodzi i będzie poświęcona własności, zarządzaniu i odpowiedzialności. Pierwsza debata „Wspólnie dla Zdrowia” odbyła się 13.06.2018 r. w Warszawie.

Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / Forum Ekonomiczne w Krynicy / forum ochrony zdrowia / wspólnie dla zdrowia / Krynica 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30