Współpraca bez precedensu

Tomasz Kobosz

Opublikowano 26 wrzesnia 2016, 20:00

145990163 Thinkstock/GettyImages
Tomasz Kobosz

Opublikowano 26 wrzesnia 2016, 20:00

Plan określa cztery kluczowe zobowiązania, które firmy zrealizują do 2020 r. w celu ograniczenia zjawiska rosnącej lekooporności bakterii. Podjęte zobowiązania idą w ślad za zasadami określonymi i uzgodnionymi w deklaracji branżowej sporządzonej podczas tegorocznego Światowego Forum Ekonomicznego 2016 w Davos, odzwierciedlającej dążenie firm farmaceutycznych do czynnego uczestnictwa w globalnych działaniach w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Taka bezprecedensowa współpraca między firmami farmaceutycznymi stanowi ogromny krok naprzód w walce z tym zjawiskiem.

Grupa 13 firm zobowiązała się do:

 1. Ograniczenia wpływu produkcji antybiotyków na środowisko, między innymi do przeprowadzenia przeglądu swoich łańcuchów produkcyjnych i łańcuchów dostaw oraz do współpracy z zainteresowanymi stronami w celu ustanowienia wspólnych ram do oceny i eliminacji problemu przedostawania się antybiotyków do środowiska;
 2. Działania na rzecz stosowania antybiotyków wyłącznie u pacjentów, którzy ich naprawdę potrzebują, wiedząc, że wymaga to skoordynowanych działań wielu zainteresowanych stron w postaci ciągłej edukacji służby zdrowia i pacjentów, oceny działań promocyjnych firm farmaceutycznych, wymiany danych gromadzonych w ramach nadzoru z organami publicznej opieki zdrowotnej oraz pracownikami służby zdrowia, a także współpracy z zainteresowanymi stronami w celu ograniczenia niekontrolowanego nabywania antybiotyków;
 3. Zwiększenia dostępności dotychczasowych i nowych antybiotyków, szczepionek i badań diagnostycznych, włączając współpracę z zainteresowanymi stronami nad wzmocnieniem globalnych systemów opieki zdrowotnej oraz eliminacją „wąskich gardeł”; wprowadzanie nowych modeli działania zapewniających równowagę między potrzebami w zakresie dostępności, prawidłowym stosowaniem antybiotyków, zwiększeniem wyszczepialności oraz dostateczną rentownością dla firm; a także działania na rzecz ograniczenia występowania antybiotyków złej jakości lub podróbek antybiotyków na rynkach wysokiego ryzyka;
 4. Badania nowych możliwości otwartej współpracy między branżą farmaceutyczną a sektorem publicznym w celu sprostania wyzwaniom związanym z pracami badawczo-rozwojowymi nad nowymi antybiotykami, szczepionkami i badaniami diagnostycznymi, w uznaniu ich korzyści społecznych.

Firmy zaapelowały do władz państwowych o wspieranie ograniczania nieprawidłowego stosowania antybiotyków u ludzi i zwierząt, poprawy nadzoru i środków kontroli zakażeń oraz bieżących prac badawczo-rozwojowych nad nowymi antybiotykami poprzez stosowanie zachęt finansowych i regulacyjnych, a ponadto o dalsze zobowiązania w zakresie opracowywania i wprowadzania nowoczesnych badań diagnostycznych w celu rozwiązania problemu niepotrzebnego przepisywania leków pacjentom. Sygnatariusze opowiedzieli się za wprowadzeniem mechanizmu koordynacji na wysokim szczeblu, który zapewni globalne przywództwo, zmobilizuje zasoby, wyznaczy cele i będzie monitorował ich realizację.

Firmy-sygnatariusze:

 • Allergan
 • AstraZeneca
 • Cipla
 • DSM Sinochem Pharmaceuticals
 • F. Hoffman-La Roche Ltd., Szwajcaria
 • GSK
 • Johnson & Johnson
 • Merck & Co.
 • Novartis
 • Pfizer
 • Sanofi
 • Shionogi & Co., Ltd
 • Wockhardt

Źródło: materiały prasowe

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

antybiotykooporność / lekooporność
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31