Współpraca RPP i NFZ podczas pandemii COVID-19

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2020-09-22 08:32

Rzecznik Praw Pacjenta oraz prezes Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartego w 2018 r. porozumienia, uzgodnili podjęcie wspólnych działań dotyczących ograniczonej dostępności do świadczeń zdrowotnych w placówkach ochrony zdrowia. Obie instytucje ustaliły zasady współpracy, które umożliwią pacjentom korzystanie z opieki zdrowotnej w stopniu porównywalnym do czasu przed pandemią koronawirusa. Tym samym działania obu instytucji, mają zapobiegać ewentualnym ograniczeniom w tym zakresie.

Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju wymaga od wszystkich uczestników systemu opieki zdrowotnej podejmowania wzmożonych wysiłków w walce z koronawirusem SARS-CoV-2.

- Rzecznik Praw Pacjenta stoi na straży praw pacjenta dlatego będziemy wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia podejmować działania w zakresie sprawdzenia dostępności do świadczeń zdrowotnych – powiedział Bartłomiej Chmielowiec Rzecznik Praw Pacjenta i dodał: Zauważyliśmy znaczący wzrost sygnałów do biura, dotyczący braku dostępu do świadczeń zdrowotnych. Są placówki na mapie systemu ochrony zdrowia, gdzie pacjent nie może np. dodzwonić się do przychodni lub jest realizowana wyłącznie teleporada. Będziemy wspólnie sprawdzać te sygnały.

Filip Nowak p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: Mamy nową sytuację związaną z epidemią koronawirusa, dlatego musieliśmy nieco przeorganizować system ochrony zdrowia w Polsce. Jedną z takich rzeczy była np. teleporada. Staramy się sprawdzać wszystkie sygnały od pacjentów i wykorzystywać wszelkie metody sprawdzające, monitorujące organizacje systemu ochrony zdrowia, np. dzwoniąc i sprawdzając jak wygląda organizacja pracy w danej placówce. Dodał, że kontrole nie mają na celu wprowadzania sankcji, czy wyciągania konsekwencji a wypracowanie sposobów i procedur ułatwiających kontakt pacjenta z placówką ochrony zdrowia. Prezes NFZ podkreślił, że pacjent nie może zostać bez opieki i jego prawa muszą być chronione.

Od marca 2020 r., czyli od momentu wybuchu epidemii COVID-19 w Polsce, Rzecznik Praw Pacjenta angażuje się w ponadstandardową pomoc pacjentom.

Działania Rzecznika obejmują m.in.:

- wsparcie pacjentów w sytuacji zakażeń koronawirusem poprzez Telefoniczną Informację Pacjenta (TIP);
- interwencje w placówkach medycznych, w tym sytuacje naruszeń praw pacjenta, prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta;
- szczególne wsparcie osób z grup ryzyka, w tym m.in. pacjentów onkologicznych;
- współpracę z pełnomocnikami ds. praw pacjenta, pracującymi w szpitalach w całym kraju;
- działania informacyjne i edukacyjne dotyczące koronawirusa.

Od momentu wybuchu pandemii w Polsce, znacząco wzrosła liczba połączeń na Telefoniczną Informację Pacjenta 800 190 590, prowadzoną przez Rzecznika Praw Pacjenta i Narodowy Fundusz Zdrowia. Wraz z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w marcu 2020 r. liczba zgłoszeń do rzecznika w samym marcu 2020 r. wyniosła 17.720, wobec 7.020 sygnałów w marcu 2019 r.

Jak wynika z analizy spośród wszystkich rodzajów świadczeń, najwięcej zgłoszeń dotyczyło podstawowej opieki zdrowotnej.

W 2019 roku sygnały dotyczące POZ stanowiły 15% wszystkich zgłoszeń, (9.734 połączeń), natomiast w 2020 roku odnotowano już 19.955 sygnałów, czyli 31% wszystkich zgłoszeń. Liczba sygnałów, dotyczących POZ rok do roku wzrosła o ponad 100%.

Źródło; Rzecznik Praw Pacjenta

PDF

Zobacz także