Wszystkie serie leku przeciwbólowego wycofane z obrotu. O jaki preparat chodzi?

Thinkstock/GettyImages
Medexpress 2018-03-30 12:09

GIF podjął decyzję o wycofaniu z obrotu wszystkich serii leku Katadolon (Flupirtini maleas), kapsułki twarde, 100 mg.

Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceutical Polska Sp. z o.o.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Do GIF wpłynął wniosek importera równoległego o wydanie decyzji wstrzymującej w obrocie lek Katadolon.
Wniosek miał związek z bezpieczeństwem stosowania tego produktu.
Wskazania:
Słabe lub umiarkowane bóle ostre i przewlekłe układu mięśniowo-szkieletowego różnego pochodzenia, związane ze wzmożonym napięciem mięśni, w szczególności pourazowe lub w przebiegu ucisku korzeni nerwowych, bóle krzyża, bóle dolnego odcinka kręgosłupa.

Źródło: GIF

PDF

Zobacz także