PPOZ:

Wszystkim Polakom należy zapewnić dostęp do szczepień przeciwko COVID-19

Medexpress

Opublikowano 07 grudnia 2020, 15:18

logotyp_PPOZ
Medexpress

Opublikowano 07 grudnia 2020, 15:18

Wszystkim Polakom, nie tylko tym wybranym, w dużych placówkach i dużych miejscowościach, należy zapewnić dostęp do szczepień przeciwko COVID-19! – zaapelowali w piśmie do Filipa Nowaka, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia lekarze i świadczeniodawcy Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

- Właściwymi i głównymi placówkami wykonującymi szczepienia przeciwko COVID-19, a tym samym zapewniającymi pacjentom szeroki do nich dostęp, są placówki podstawowej opieki zdrowotnej. Od lat posiadają warunki lokalowe oraz wykwalifikowaną kadrę, czego w pozostałym systemie opieki zdrowotnej nie ma! - uzasadnia Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Po tym jak rząd ogłosił rozpoczęcie prac nad procedurą wdrażania Narodowego Programu Szczepień, MZ i NFZ zwróciły się do podmiotów leczniczych o wyrażenie swojej opinii.

…- Odnosząc się do szczegółów formularza uważamy, iż to placówki podstawowej opieki zdrowotnej (biorąc pod uwagę własne możliwości organizacyjnie: czasowe, lokalowe i kadrowe) powinny podejmować decyzję o podjęciu się tego zadania. Należy podkreślić, że z racji funkcjonowania e-zdrowia (e-recepta, e-skierowanie) podstawowa opieka zdrowotna jest podłączona do platformy P1, co oznacza, że sprawy informatyczne są możliwe do zrealizowania - mówi Bożena Janicka.

Według lekarzy PPOZ - chcąc zapewnić wszystkim obywatelom szeroką dostępność do szczepień, konieczne jest określenie realnych warunków wykonywania planowanych szczepień tygodniowo – optymalnie około 50 sztuk szczepionek na tydzień.

- Uważamy jednocześnie, że każda liczba wykonanych szczepień, nawet mniejsza niż 50 (ze wzgledów na ograniczone możliwości małych placówek) jest istotna dla skutecznego opanowania pandemii. Trzeba jasno zaznaczyć, że każdy ośrodek podstawowej opieki zdrowotnej ma profesjonalny personel szczepienny, który sam potrafi określić wydolność w zakresie organizowania szczepień przeciwko COVID-19 - podkreśla Bożena Janicka.

Zdaniem lekarzy PPOZ - przeprowadzanie szczepień w soboty czy niedziele również należałoby pozostawić do decyzji podmiotu leczniczego, gdyż jest to uzależnione od zapotrzebowania, czyli zgłaszających się pacjentów do szczepienia, podobnie jak szczepienie w domu chorego w uzasadnionych medycznie przypadkach.

W piśmie do prezesa NFZ lekarze PPOZ zwrócili też uwagę na inną istotną kwestię, jaką jest finansowanie szczepień. W ich ocenie - konieczna jest stawka jednostkowa za każde wykonane szczepienie ambulatoryjnie i osobno w domu chorego, pozwalająca na zatrudnienie obecnego personelu w godzinach dodatkowych oraz dodatkowej osoby koordynującej i dla celów informatycznych.

Wnioskując o uwzględnienie powyższych uwag, lekarze PPOZ otrzymali dzisiaj odpowiedź, iż - mimo utrzymania ogólnych zasad zawartych w Narodowym Programie Szczepień - prezes NFZ jednoznacznie przychyla się do proponowanych przez nich rozwiązań.

- Oznacza to, że każdy ośrodek, chcący zaszczepić swoich pacjentów, będzie miał takie możliwości. Zarówno organizacja personelu, pomieszczeń, jak i liczby szczepień będzie tak naprawdę zależna od danej placówki POZ. Jest to bardzo dobra wiadomość, szczególnie dla mieszkańców najmniejszych miejscowości, którzy powinni mieć dostęp do szczepień u siebie - podkreśla Bożena Janicka i dodaje, że informacje w tym zakresie mają być zamieszczone na stronie NFZ w postaci pytań i odpowiedzi.

Źródło: PPOZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ppoz
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31