WUM: 100-lecie Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Medexpress 2021-02-10 08:29

15 stycznia br. zespół Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi UCK WUM świętował setną rocznicę istnienia kliniki.

Obchody, w których wzięło udział wielu znamienitych gości i liczne grono lekarzy otolaryngologów z całej Polski, zorganizowano w formie webinarium.

Historia jednostki sięga 1 czerwca 1920 roku, kiedy to powstała Katedra Chorób Nosa, Gardła i Uszu, następnie zaś 15 stycznia 1921 r., w miejscu wydzielonym z kompleksu budynków Szpitala św. Ducha przy ul. Elektoralnej, rozpoczęła działalność klinika.

W latach 1921-2002 funkcję kierownika kliniki pełnili kolejno: prof. Feliks Antoni Erbrich (1921-1938), prof. Antoni Dobrzański (1939-1953), prof. Henryk Lewenfisz-Wojnarowski (195-1956), prof. Jan Szymański (1957-1969), prof. Zbigniew Bochenek (1969-1977), prof. Grzegorz Janczewski (1977-2002). Każdy z kierowników kliniki wniósł niepodważalny wkład w rozwój naukowy i kliniczny, co spowodowało, że od wielu lat nasza jednostka znajduje się w ścisłej czołówce najlepszych ośrodków laryngologicznych w Polsce. Od 2003 roku kierownikiem kliniki jest prof. Kazimierz Niemczyk, który kontynuuje dzieło swoich poprzedników i dynamicznie rozwija nowe kierunki badań i nowatorskie w skali kraju i Europy metody leczenia chirurgicznego.

Jubileusz rozpoczął się wykładem prof. Kazimierza Niemczyka na temat działalności kliniki w ostatnich 20 latach. Prelegent omówił działalność zespołu oraz przedstawił najważniejsze osiągnięcia i aktualne kierunki rozwoju jednostki, która utrzymuje wysoką pozycję naukową, dydaktyczną i kliniczną w Polsce, i jest znanym ośrodkiem w Europie i na świecie.

Głos zabrali także zaproszeni goście, w tym JM Rektor WUM - prof. Zbigniew Gaciong, który gratulując zespołowi dotychczasowych dokonań, podkreślił istotny wkład kliniki w dorobek uczelni. Do gratulacji, w imieniu dziekana wydziału lekarskiego dołączyła się także prof. Aleksandra Banaszkiewicz - prodziekan ds. Studenckich WL III-IV roku oraz prof. dr hab. Józef Zając - prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, z którą klinika od lat realizuje interdyscyplinarne projekty badawcze, a także przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi - prof. Jacek Składzień. Za dotychczasową współpracę podziękował prof. Olekandr Naumenko - prorektor Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. O. Bohomolca w Kijowie.

Ważnym punktem obchodów było uroczyste odsłonięcie przez prof. Kazimierza Niemczyka, prof. Ewę Osuch – Wójcikiewicz oraz prof. Aleksandrę Banaszkiewicz tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Antoniemu Dobrzańskiemu. Tablica ta została ufundowana w 50. rocznicę powstania kliniki i znajdowała się pierwotnie w Szpitalu Dzieciątka Jezus. Podczas remontu, w 2015 roku tablicę zdjęto. Obecnie znalazła swoje miejsce w nowej sali konferencyjnej kliniki w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM. Sylwetkę tego wybitnego otolaryngologa przedstawił jego bratanek prof. Leszek Dobrzański. W imieniu byłych pracowników kliniki głos zabrał prof. Stanisław Bień.

Źródło: WUM

PDF

Zobacz także