WUM: Nasi naukowcy laureatami Nagrody im. Tadeusza Browicza

Medexpress 2020-06-25 08:23

20 czerwca br. Polska Akademia Umiejętności ogłosiła laureatów Nagrody im. Tadeusza Browicza. Członkowie Komisji przyznającej to wyróżnienie docenili: dr. hab. Tymoteusza Żerę z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz prof. Michała Grąta z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM.

Dr hab. Tymoteusz Żera otrzymał nagrodę główną za cykl prac dotyczących roli cytokin, hipernatremii i hipoksji w zaburzeniach regulacji układu krążenia opublikowanych na łamach następujących czasopism: Physiology, Autonomic Neuroscience, Peptides, Cytokine i Neuropeptides.

Podczas uroczystego posiedzenia PAU sylwetkę laureata przedstawiła prof. Ewa Szczepańska-Sadowska wiceprezes Akademii, wieloletni Kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM.

Prof. Michał Grąt został uhonorowany nagrodą dla młodego naukowca. Naszego badacza doceniono za pracę pt. „Shadows Behind Using Simple Risk Models in Selection of Hepatocellular Carcinoma Patients for Liver Transplantation.” opublikowaną w Annals of Surgery. Dorobek naukowy i osiągnięcia prof. Michała Grąta przedstawił prof. Marek Krawczyk, członek korespondent V Wydziału PAU, były Rektor naszej uczelni w latach 2008 -2016 i wieloletni kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM.

Nagroda im. Tadeusza Browicza przyznawana jest polskim uczonym za jedną pracę lub cykl prac z zakresu medycyny publikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Wyróżnienie wręczane jest corocznie od 1998r. na wniosek co najmniej jednego z członków PAU.

Relacja z posiedzenia PAU oraz prezentacje laureatów i ich wykłady dostępne są na stronie: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/platforma-wymiany-naukowej-pau/uroczyste-posiedzenie-publiczne-pau

Źródło: WUM

PDF

Zobacz także