WUM rozpocznie nauczanie studentów w trybie hybrydowym

Medexpress 2020-09-17 08:32

Od początku nowego roku akademickiego część zajęć na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym będzie odbywać się tradycyjnie - kontaktowo albo w sposób praktyczny, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego, a część metodami nauczania na odległość.

Praktyczne nauczanie będzie też wykorzystywało metody symulacji medycznej. Zgodnie z informacją, którą przekazał prorektor ds. Studenckich i Kształcenia - prof. Marek Kuch, metody kształcenia muszą łączyć te dwa podejścia, aby zrealizować praktyczne elementy nauczania przy minimalnym narażeniu studentów na ryzyko zakażenia.

Źródło: WUM

PDF

Zobacz także