Wybitni kardiolodzy odznaczeni Orderem Odrodzenia Polski

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia Orderów Odrodzenia Polski osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.
Medexpress 2019-12-20 10:36
Za wybitne zasługi dla rozwoju kardiologii, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej odznaczeni zostali:
• prof. Zbigniew Chmielak (Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie)
• prof. Marcin Demkow (Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie)
• prof. Andrzej Kutarski (Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu)
• prof. Adam Witkowski (Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie)
Order Odrodzenia Polski - Polonia Restituta to ustanowione w 1921 roku przez Sejm Rzeczypospolitej, najwyższe po Orderze Orła Białego, odznaczenie państwowe, nadawane za wybitne osiągnięcia między innymi na polu oświaty, nauki i działalności społecznej.
Źródło: PTK
PDF

Zobacz także