Wyroby medyczne: marże do negocjacji

Źródło: MZ

Ochrona sklepów medycznych przed upadkiem oraz wydłużenie konsultacji społecznych do 25 lipca – to najważniejsze deklaracje wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandy po spotkaniu z przedstawicielami branży wyrobów medycznych.
Podczas spotkania reprezentantów Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED z przedstawicielami resortu zdrowia strony uznały, że konieczne są dalsze rozmowy i prace nad opublikowanym 15 czerwca projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Minister Krzysztof Łanda z zadowoleniem przyjął deklarację Izby POLMED, dotyczącą chęci współpracy i poszukiwania kompromisowych rozwiązań w ramach konsultacji społecznych przedmiotowego projektu. Jednocześnie zadeklarował, że Izba POLMED, jako reprezentant branży, będzie dla jego resortu partnerem w dalszych pracach nad kształtem nowych przepisów.
Według Izby, wprowadzenie przez ustawę systemu sztywnych cen i maksymalnych marż na poziomie 10-20 proc. może spowodować upadek sklepów medycznych w całej Polsce, szczególnie w małych miejscowościach. To z kolei, w wielu regionach kraju, doprowadzi do ograniczenia pacjentom dostępu do zaopatrzenia w wyroby medyczne. Zdaniem ekspertów Izby POLMED, źle skonstruowane zapisy o współpłaceniu uniemożliwią także polskim pacjentom korzystanie z innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez branżę.
Izba przestrzegła wiceministra przed skutkami społecznymi wprowadzenia powyższych rozwiązań w zaproponowanym w projekcie kształcie tj. m.in. wzrostem bezrobocia spowodowanym utratą miejsc pracy przez właścicieli i pracowników sklepów medycznych, zniszczeniem typowo polskiej branży.
Ministerstwo Zdrowia przyjęło również argumenty Izby POLMED, że obecny projekt nie określa w sposób ścisły kryteriów, jakie będą decydowały o objęciu poszczególnych grup wyrobów medycznych nowym systemem refundacyjnym oraz o tworzeniu grup limitowych refundowanych wyrobów medycznych. W związku z tym Izba została poproszona o przedstawienie propozycji uściślenia tych kryteriów lub zaproponowania odpowiedniego przepisu w projekcie nowelizacji, który zagwarantuje realny udział przedstawicieli branży w przypadku podjęcia prac nad refundacją kolejnych grup wyrobów medycznych.
Delegacja Izby POLMED przedstawiła również problem związany z traktowaniem w projekcie każdego modelu, rozmiaru czy wielkości opakowania wyrobu medycznego jako odrębnego wyrobu, co skutkowałoby m.in. koniecznością składania nawet kilkudziesięciu wniosków o objęcie refundacją dla jednego wyrobu medycznego oraz wielokrotnego ponoszenia opłat z tym związanych. Także w tym przypadku przedstawiciele Izby POLMED uzyskali deklarację otwartości na zmianę proponowanych w projekcie zapisów.
Krzysztof Łanda oświadczył, że jego resort jest zdeterminowany, aby zmienić obecnie obowiązujące regulacje w zakresie finansowania wyrobów medycznych. Jednocześnie zadeklarował, że wszelkie propozycje Izby POLMED będą poważnie rozważane, a celem zmian prawnych nie jest zaszkodzenie branży, a jedynie wyeliminowanie nieprawidłowości.

Źródło: POLMED

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

wyroby medyczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28