Wywóz leków pod lupą prokuratury

Fot. Thinkstock / Getty Images
Przedsiębiorców łamiących prawo i sprzedających polskie medykamenty na Zachód będą zwalczać inspektorzy farmaceutyczni i prokuratorzy - informuje Dziennik Gazeta Prawna.
Medexpress 2017-03-23 09:23

Regionalne prokuratury otrzymały pismo podpisane przez zastępcę prokuratora generalnego Roberta Hernanda dotyczące odwróconego łańcucha dystrybucji. Śledczy muszą się zaangażować w zwalczenie procederu nie tylko w ramach przysługujących im uprawnień, ale także w sferze administracyjnej. Czy to wystarczy?

Od 9 kwietnia 2015 roku obowiązuje znowelizowane prawo farmaceutyczne. Wprowadzone zostały nowe zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej za nielegalny obrót lekami. Zgodnie z nowymi przepisami za naruszenie zakazu zbycia produktów leczniczych z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do hurtowni farmaceutycznej, innej apteki ogólnodostępnej lub innego punktu aptecznego, grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Zgodnie zaś z art. 86a prawa farmaceutycznego zakazane jest zbywanie produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu.
Jednocześnie znowelizowany został art. 127 pkt 1 prawa farmaceutycznego, który stanowił podstawę prawną do ścigania przestępstw „odwróconego łańcucha dystrybucji leków”. Przed dniem 15 lipca 2015 roku podejmowanie działań z zakresu prowadzenia hurtowni farmaceutycznej bez wymaganego zezwolenia stanowiło przestępstwo. Zagrożone ono było karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą do 2 lat pozbawienia wolności. Czyny tego typu popełnione po tej dacie stanowią delikty administracyjne zagrożone karą pieniężną do 500 tysięcy złotych.

Wprowadzone zmiany w przepisach spowodowały, że odpowiedzialności karnej podlegają właściciele aptek, którzy dopuścili się przestępczych zachowań po 15 lipca 2015 roku. Czyny popełnione przed tą datą nie podlegają penalizacji prawnokarnej.
- Co istotne zgodnie z obecnie obowiązującym prawem farmaceutycznym odpowiedzialności karnej za czyny polegające na „odwróconym łańcuchu dystrybucji leków” podlegają wyłącznie osoby zbywające leki w ramach prowadzenia aptek lub punktów aptecznych. Kupno leków przez hurtownie z aptek w dalszym ciągu pozostaje zachowaniem nieobjętym sankcją karną. A to w głównej mierze hurtownie dokonują skupu leków z rynku i ich odsprzedaży poza granicami kraju. Do czasu znowelizowania przepisów prawa farmaceutycznego w tym zakresie niemożliwe jest zatem skuteczne ściganie właścicieli hurtowni farmaceutycznych, którzy zajmują się procederem „odwróconego łańcucha dystrybucji leków”. A to właśnie oni w głównej mierze są inicjatorami oraz organizatorami tego przestępczego procederu – powiedział nam prokurator Arkadiusz Jaraszek.


Dlatego Prokuratura Krajowa postuluje, by do katalogu podmiotów ponoszących odpowiedzialność karną z tytułu „odwróconego łańcucha dystrybucji leków” dopisać również właścicieli hurtowni farmaceutycznych i innych osób działających w ich imieniu. Postuluje również zaostrzenie odpowiedzialności karnej dla sprawców tego typu przestępstw.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Pharma Daily

PDF

Zobacz także