Wyzwania terapeutyczne w PBL: skuteczność działań organizacji pacjentów

Cykl „Patient Empowerment: Podsumowania”, w którym głos zabierają liderzy organizacji pacjentów, pozwala nam uzupełnić treści V Kongresu Patient Empowerment o wybrane najważniejsze wątki dotyczące osób z chorobami przewlekłymi. W rozmowie z rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Aleksandrą Rudnicką, mówimy m.in. o najpilniejszych potrzebach pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową.
IKZ 2021-05-10 11:00

Naszego gościa, Aleksandrę Rudnicką, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologiczych pytaliśmy m.in. o to:

  • Czy pacjenci hematoonkologiczni korzystają z innowacyjnych terapii, których skuteczność została potwierdzona szeregiem badań naukowych?
  • Jak przebiega współpraca organizacji pacjentów z ministerstwem zdrowia, konsultantami krajowymi i towarzystwami naukowymi?
  • Jak powinny być skonstruowane programy lekowe w kontekście potrzeb pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową [PBL] (scalenie programów lekowych)?
  • Czy pacjenci mają dostęp do terapii ograniczonych w czasie
  • Potrzebie wprowadzenia do I linii leczenia wenetoklaksu dla starszych pacjentów z PBL z wielochorobowością

PDF

Zobacz także