Alarm dla pielęgniarek Wzrośnie płaca minimalna. Co z wynagrodzeniami pielęgniarek?

Fot. MedExpress TV
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oczekuje wyjaśnień, w jaki sposób i w jakim wymiarze Rząd RP i sprawująca władzę partia Prawo i Sprawiedliwość zamierza podnieść od stycznia 2020 r. wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Medexpress 2019-09-18 08:16
  • W ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadzono nową definicję „dodatek za staż pracy”. Dodatki za staż pracy nie będą od 01-01-2020 r. wliczane na poczet minimalnego wynagrodzenia.
  • Minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu od stycznia 2020 r. nie będzie mogło być niższe niż 2.600,zł, miesięcznie brutto.
  • Na konwencji PiS zapowiedziano, że poziom minimalnego wynagrodzenia w styczniu 2021 r. będzie wynosił kwotę 3.000,-zł. miesięcznie brutto, a w styczniu 2024 r. kwotę 4.000,-zł. miesięcznie brutto.​

Proponowane przez Rząd RP oraz przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany przepisów dot. wynagrodzeń doprowadzą od stycznia 2020 r. do ogromnej nierówności i nieproporcjonalności w zarobkach pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - alarmują pielęgniarki.

W ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadzono nową definicję „dodatek za staż pracy”. Dodatki za staż pracy nie będą od 01-01-2020 r. wliczane na poczet minimalnego wynagrodzenia.

Pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek ten wzrasta 0 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nie ma zatem wątpliwości, że ten obligatoryjny, gwarantowany ustawą dodatek za wysługę lat mieści się w definicji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, zatem od stycznia 2020 r. podmioty lecznicze nie będą mogły uwzględniać i zaliczać w/w dodatku na poczet realizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Jednocześnie Pan Premier i cały Rząd RP zdecydował, że minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu od stycznia 2020 r. nie będzie mogło być niższe niż 2.600,zł, miesięcznie brutto.

Dodatkowo na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że poziom minimalnego wynagrodzenia w styczniu 2021 r. będzie wynosił kwotę 3.000,-zł. miesięcznie brutto, a w styczniu 2024r. kwotę 4.000,-zł. miesięcznie brutto.

Decyzje te wymuszają natychmiastową decyzję Rządu RP, Ministra Zdrowia, ale także Prezesa PiS, w kwestii przynajmniej proporcjonalnego podniesienia wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Wymaga to pilnej - jeszcze przed wyborami odpowiedzi w jaki sposób nastąpi podwyższenie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych tak, aby zbiegło się to z podniesieniem od 01-01-2020 r. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie ustalenia, jakie były negocjowane kilka miesięcy w 2018 r. i zakończyły się zawarciem z ministrem zdrowia i prezesem NFZ Porozumienia z dnia 09-07-2018 r. w styczniu 2020 roku tracą sens.

OZZPiP przygotował tabelaryczne zestawienie celem porównania

Wynagrodzenia gwarantowane przez Państwo dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w podmiotach leczniczych w styczniu 2020 r.

Pracownicy z wykształceniem podstawowym zatrudnieni na najniższych stanowiskach z 20 letnim stażem pracy

3.120,00 zł. miesięcznie brutto

Pielęgniarki i położne bez specjalizacji, po dawnych 2 letnich szkołach z 20 letnim stażem pracy

3.225,60zł. miesięcznie brutto

Pielęgniarki f położne bez specjalizacji po studiach wyższych I stopnia przyjęte do zatrudnienia w ostatnich 5 latach (bez wypracowanego stażu pracy)

2.688,00zł. miesięcznie brutto

Pielęgniarki i położne ze specjalizacją lub po pięcioletnich studiach magisterskich bez specjalizacji z 20 letnim stażem pracy

3.679,20zł. miesięcznie brutto

Pielęgniarki i położne z wykształceniem wyższym Il stopnia (z tytułem mgr) - przyjęte do zatrudnienia w ostatnich 5 latach (bez wypracowanego stażu pracy)

3.066,00zł. miesięcznie brutto

- W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie podnoszę ALARM ! ! ! Takie ukształtowanie płac w ochronie zdrowia jest NIEDOPUSZCZALNE. Przy całym szacunku dla pracy innych zawodów w ochronie zdrowia od stycznia 2020 r. dojdzie do zburzenia systemu płac w podmiotach leczniczych. Pielęgniarki i położne nie godzą się i nie akceptują takiego zrównania wynagrodzeń. Jak można dopuścić do takiej sytuacji, że osoby z wykształceniem podstawowym będą zarabiały więcej lub równo, tak jak wyżej opisane grupy zawodowe pielęgniarek i położnych. Niedopuszczalna jest także sytuacja, że dojdzie do tak drastycznego spłaszczenia poziomów wynagrodzeń od stycznia 2020 r. W jaki sposób można porównać wzajemne wykształcenie tych grup zawodowych, odpowiedzialność zawodową pielęgniarek i położnych za pacjenta, wymuszone ustawą zawodową ciągłe kształcenie itp. To co Rząd RP planuje w tej materii od stycznia 2020 r. jest dla nas niepojęte! - alarmuje Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP.
Przewodnicząca OZZPiP zwróciła się do premiera, ministra zdrowia oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób zostanie zagwarantowany od stycznia 2020 r. i w latach następnych chociaż proporcjonalny wzrost wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, który powiązany będzie ze skokowym wzrostem minimalnych wynagrodzeń.
Źródło: OZZPiP
PDF

Zobacz także