Blogosfera Medexpressu

Za nami Szczyt Zdrowie 2016

Wysocki

Prof. Mirosław Wysocki 2016-06-24 11:00
Jednym z głównych wątków tegorocznego Szczytu Zdrowie był poziom finansowania systemu ochrony zdrowia. Trudno się dziwić, skoro należy on w Polsce do najniższych w Europie.

20 czerwca odbyły się w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - PZH obrady Szczytu Zdrowie 2016, składające się z kilku krótkich wykładów plenarnych i sześciu dyskusji panelowych adresujących kluczowe problemy ochrony zdrowia w Polsce.

W Szczycie Zdrowie wzięli m.in. udział marszałek senatu RP Stanisław Karczewski, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, sekretarz stanu w MZ - Jarosław Pinkas oraz podsekretarz stanu Krzysztof Łanda.

Jednym z głównych tematów paneli i wystąpień plenarnych był poziom finansowania ochrony zdrowia w naszym kraju, który należy do najniższych w Europie i odpowiada wkładowi 4,5% GDP ze strony Państwa plus 1,5% z kieszeni obywateli.

Przy tej wysokości finansowania nie są możliwe zmiany strukturalne systemu a jedynie doraźne interwencje korygujące najbardziej nabrzmiałe jego wady związane m.in. z wysokością zarobków pielęgniarek i rezydentów.

Bez dodatkowych inwestycji niesłychanie trudna także będzie przebudowa funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej oraz racjonalizacja gospodarki lekowej i poprawa opieki nad pacjentami dotkniętymi chorobami rzadkimi.

Zmiana poziomu finansowania zdrowia w Polsce wymaga decyzji politycznych i zrozumienia przez decydentów, że nie jest to zbędny koszt a opłacalna inwestycja w dobrostan obywateli naszego kraju.

PDF

Zobacz także