Leszek Borkowski

Zaburzenia smaku i węchu

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 03 wrzesnia 2020, 09:39

Fot. arch. pryw.
Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 03 wrzesnia 2020, 09:39

Za podstawowy argument do uzasadnienia swej podejrzliwości uznawane są zaburzenia smaku i lub węchu.
Pozwalam sobie nieśmiało przypomnieć, że te dolegliwości mogą wynikać także ze znanych objawów działań niepożądanych wielu produktów leczniczych.
Poniżej przykłady leków opisanych według nazw międzynarodowych, które mogą, ale nie muszą dawać wymienionych objawów.
Stopień nasilenia oraz częstotliwość tej przemijającej dysfunkcji są bardzo zróżnicowane i zależne od funkcjonowania każdego organizmu indywidualnie.

Zamieszczonego poniżej przeglądu dokonano na skromnej bazie 1000 losowo wybranych popularnych produktów leczniczych.


Zaburzenia smaku
Allopurinol, ambroksolu chlorowodorek, amlodipina, amlodipina + peryndopryl, atorwastatyna, azytromycyna, brymonidyny winian, budezonid + formoterolu fumaran, buprenorfina, cetyryzyna, chinaprylu chlorowodorek, cyprofloksacyna, dapagliflozyna + metformina, dekslanzoprazol, diklofenak sodowy, doksorubicyny chlorowodorek, esomeprazol, febukostat, fidaksomycyna, flukonazol, flutykazonu propionian, gadoteridol, gancyklowir, imipenem + cylastyna, insulina glargine, jomeprol, karbamazepina, ketoprofen, klarytromycyna, klindamycyna, klopidogrel, kwas zolendronowy, letrozol, lewofloksacyna, litu węglan, lopinawir + rytonawir, losartan potasu, loteprednolu etabonian, metforminy chlorowodorek, metoprololu winian, norfloksacyna, oksykodonu chlorowodorek, omeprazol, pantoprazol, peryndopril + indapamid + amlodipina, propafenonu chlorowodorek, ranolazyna, ryfaksymina, solifenacyny bursztynian, sugamadeks, tamoksifen, tiamazol, tiotropiowy bromek, trawoprost, umeklidyniowy bromek, worykonazol, zopiklon,

Zaburzenia węchu
Amidaronu chlorowodorek, azytromycyna, cyprofloksacyna, febukostat, lewofloksacyna, lizynopryl, ramipryl, topiramat, sulfasalazyna.


Dr nauk farm Leszek Borkowski

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

leszek borkowski / COVID-19 / koronawirus / zaburzenia smaku / zaburzenia węchu
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31