Techniki analizy genomu w badaniach nowotworów

Kalina Gierblińska

Opublikowano 22 pazdziernika 2014, 09:06

Kalina Gierblińska

Opublikowano 22 pazdziernika 2014, 09:06

177043830

28 października 2014 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędą się warsztaty poświęcone wykorzystaniu technik analizy całego genomu w badaniach nowotworów. Metody te mogą być przełomowe w diagnostyce i  leczeniu raka.

Warsztaty są organizowane przez zespół prof. dr hab. Rafała Płoskiego z Zakładu Genetyki Medycznej jako jeden z elementów naukowego projektu BASTION. Zarejestrowani uczestnicy warsztatów poświęconych wykorzystaniu technik analizy genomu w badaniach nowotworów, mają szansę na  ćwiczenia praktyczne. Będą one polegać na udziale w sekwencjonowaniu próbek zgłoszonych przez samych uczestników. Część praktyczna odbędzie się w ciągu tygodnia po głównej części warsztatów. Do sekwencjonowania zostanie wykorzystana platforma NGS Illumina HiSeq 1500.

Organizator bezpłatnie zapewnia przygotowanie odpowiednich bibliotek z przekazanego materiału, sekwencjonowanie biochemiczne oraz analizę danych, w wariantach adekwatnych do przedstawianych problemów badawczych.
Ze względu na uwarunkowania finansowe, lokalowe i sprzętowe możliwa będzie analiza ograniczonej liczby próbek (równowartość 32 badań całego eksomu). Zarejestrowani uczestnicy warsztatów proszeni są o jak najszybsze zgłaszanie własnych propozycji, czyli nadesłanie krótkiego opisu (do pół strony) proponowanych badań wraz z uzasadnieniem oczekiwań.

Organizator prosi o upewnienie się, że próbki są lub będą gotowe do badań w podanym terminie. Najciekawsze z propozycji zostaną zrealizowane podczas warsztatów, a zgłaszający je wezmą udział w sekwencjonowaniu.

W selekcji próbek istotne będą:
• zgodność propozycji z tematyką warsztatów (genomika nowotworów)
• wykonalność (na podstawie własnego doświadczenia z techniką NGS)
• wartość naukowa
Aby jak najszerzej upowszechniać doświadczenie z NGS, w procedurze selekcji organizator będzie ograniczać wybór do maksimum jednego zgłoszenia z każdego ośrodka.
Propozycje badań można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres p. Michała Gierałtowskiego [email protected] do 24 października 2014 godzina 10:00 rano.

Pytania i wątpliwości można przekazywać bezpośrednio do p. prof. Rafała Płoskiego [email protected]
Rozpoczęcie rejestracji uczestników o godzinie 08:30. Więcej informacji na stronie bastion.wum.edu.pl w zakładce aktualności.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28