Zarządzenie NFZ dot. programów lekowych

Medexpress 2020-02-21 07:55

Opublikowano Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą nadania nowego brzmienia kolumnie 2 lp. 14 załącznika nr 5 do zarządzenia w brzmieniu określonym w § 1 pkt 7 zarządzenia:
1) Nr 160/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2019 r. oraz
2) Nr 16/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 lutego 2020 r.
- w związku z koniecznością ujednolicenia nazw świadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1l do zarządzenia określającym katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych.
Wprowadzone niniejszym zarządzeniem przepisy mają charakter porządkujący.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także