Zarządzenie NFZ dot. rozliczania dotacji z Funduszu Medycznego na świadczenia poza granicami kraju

Centrala NFZ opublikowała zarządzenia w sprawie rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotacji z Funduszu Medycznego na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza granicami kraju.
Medexpress 2021-06-17 08:07

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotacji z Funduszu Medycznego na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza granicami kraju określa jednolity sposób wypełniania zadań związanych z prawidłowym rozliczeniem dotacji, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 305).
W zarządzeniu wskazano w szczególności sposób postępowania oddziałów wojewódzkich i Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia związany z monitorowaniem i sprawozdawaniem z poniesionych wydatków w części finansowanej z dotacji celowej z tytułu opłaconych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa w art. 42d, 42i, 42j ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).
Pierwsze sprawozdanie wraz z wnioskiem o uruchomienie dotacji zostało sporządzone za okres: grudzień 2020 r. - kwiecień 2021 r., w terminie do dnia 31 maja 2021 r., zgodnie z postanowieniami zawartej umowy Nr 3/FM/1374/2021/54.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także