Zarządzenie NFZ dot. rozliczania dotacji z Funduszu Medycznego na świadczenia poza granicami kraju

Medexpress

Opublikowano 17 czerwca 2021, 08:07

Medexpress

Opublikowano 17 czerwca 2021, 08:07

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotacji z Funduszu Medycznego na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza granicami kraju określa jednolity sposób wypełniania zadań związanych z prawidłowym rozliczeniem dotacji, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 305).
W zarządzeniu wskazano w szczególności sposób postępowania oddziałów wojewódzkich i Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia związany z monitorowaniem i sprawozdawaniem z poniesionych wydatków w części finansowanej z dotacji celowej z tytułu opłaconych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa w art. 42d, 42i, 42j ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).
Pierwsze sprawozdanie wraz z wnioskiem o uruchomienie dotacji zostało sporządzone za okres: grudzień 2020 r. - kwiecień 2021 r., w terminie do dnia 31 maja 2021 r., zgodnie z postanowieniami zawartej umowy Nr 3/FM/1374/2021/54.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / Fundusz Medyczny / leczenie za granicą
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31