Zarządzenie NFZ: leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Opublikowano Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
Medexpress 2019-03-28 13:05
Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w chemioterapii, tj. do obwieszczenia z dnia 27 lutego 2019 r., a także z konieczności wprowadzenia innych zmian merytorycznych.
Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą:
1) zmiany 13-znakowych kodów EAN na 14-znakowe kody GTIN zgodnie z obwieszczeniem refundacyjnym;
2) nadania nowego brzmienia § 8 ust. 1 pkt 3, zgodnie z uwagą Konsultanta Krajowego w dziedzinie hematologii;
3) załącznika nr 1n do zarządzenia, określającego katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii.
Regulacje wchodzą w życie z dniem następującym po dniu podpisania z mocą od 1 marca 2019 r.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także