Zarządzenie NFZ ws. rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych ze zwalczaniem COVID-19

Medexpress

Opublikowano 11 czerwca 2021, 09:29

166776377 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 11 czerwca 2021, 09:29

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 42/2021/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowi wykonanie polecenia ministra zdrowia z dnia 7 czerwca 2021 r., zmieniającego polecenie ministra zdrowia z dnia 2 marca 2021 r. wydane w związku z wejściem w życie w dniu 29 maja 2021 r. ustawy z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 981). Ustawa ta w art. 2 dokonała zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974), umożliwiającej przeprowadzanie w aptekach ogólnodostępnych szczepień ochronnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.).

W związku z powyższym, nastąpiła konieczność zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia, stanowiącego wzór wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Uwzględniono w nim apteki ogólnodostępne1, w których wykonywane będą szczepienia przeciwko SARS-CoV-2, co umożliwi ich sfinansowanie.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / COVID-19
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31