Zarządzenie NFZ ws. zaopatrzenia w wyroby medyczne

Fot. Wojciech Górski
Centrala NFZ opublikowała zarządzenie z dnia 1 października br. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Medexpress 2019-10-02 10:35

Zarządzenie wprowadza następujące zmiany:

  • obowiązek wprowadzenia wersji elektronicznej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne, do centralnego systemu obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne,
  • obowiązek korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji i Potwierdzenia Zlecenia za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, w każdym miejscu udzielania świadczeń,
  • od 1 stycznia 2020 r. weryfikacja zlecenia oraz potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę odbywać się będzie podczas wystawiania zlecenia przez osoby uprawnione. O przyjęciu zlecenia do realizacji świadczeniodawca informuje Fundusz za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu,
  • realizacja potwierdzonego zlecenia rozpoczyna się z dniem przyjęcia przez świadczeniodawcę zlecenia do realizacji, a kończy z dniem wydania wyrobu medycznego. Powyższe informacje na bieżąco muszą być przekazywane do centralnego systemu obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, po zakończeniu realizacji zlecenia, świadczeniodawca realizujący zlecenie przechowuje zlecenie wraz z dokumentacją potwierdzającą dokonanie jego realizacji,
  • określono dokumenty rozliczeniowe przesyłane do oddziału Funduszu w celu rozliczenia świadczeń udzielonych od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., określone jako: wystawione, wystawione i potwierdzone,
  • uchylono przepisy, w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, dotyczące potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także