Zarządzenie NFZ ws. zmian w leczeniu ostrej fazy udaru niedokrwiennego

Medexpress

Opublikowano 09 sierpnia 2019, 16:22

Fot. wikipedia commons
Medexpress

Opublikowano 09 sierpnia 2019, 16:22

W niniejszym zarządzeniu w zakresie:

  • § 1 pkt 1 - dokonano aktualizacji adresu promulgacyjnego wskazanego w przedmiotowym przepisie, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz. U. poz. 1236), zwanego dalej „rozporządzeniem” (przedmiotowa regulacja przyjęła rozwiązania pozwalające na zwiększenie liczby realizatorów programu pilotażowego),
  • § 13 - wprowadzono zmiany dotyczące formy przekazywania (oddziałowi Funduszu) przez świadczeniodawcę sprawozdania, którego wzór określony został w załączniku nr 7 do zarządzenia, wskazując, iż powinna to być forma elektroniczna. Dokonano jednocześnie zmiany w treści ww. załącznika nr 7, które umożliwią przekazywanie informacji w sposób spójny i czytelny oraz zobowiązują świadczeniodawcę do przekazywania informacji po każdym kwartale w sposób narastający. Zatem każde następne sprawozdanie powinno stanowić kontynuację poprzedniego,
  • załącznika nr 1 do zarządzenia - dokonano korekty pisarskiej dotyczącej podstawy prawnej oznaczenia świadczeniodawcy (w nawiasie), z którym ma być zawarta umowa. Korekty dokonano także w załączniku nr 1 do umowy poprzez wykreślenie słowa „teryt” znajdującego się w miejscu „adres miejsca”, ze względu na zbędność zbierania w tym zakresie danych.

Jednocześnie zobowiązano dotychczasowych świadczeniodawców biorących udział w pilotażu do ponownego przekazanie drogą elektroniczną przekazanych wcześniej sprawozdań jednakże zgodnie z nowym wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Powyższe działanie umożliwi świadczeniodawcy oraz NFZ dokonanie ocenę skuteczności praktycznej oraz wypracowanie optymalnego modelu organizacji leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Ponadto w zarządzeniu wskazano termin składania przez nowych realizatorów pilotażu, wniosków o zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / prezes NFZ / zarządzenie prezesa NFZ / ostra faza udaru niedokrwiennego
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28