Zawiązano Polskie Towarzystwo Medycyny Personalizowanej

Medexpress

Opublikowano 02 lutego 2016, 15:46

Medexpress

Opublikowano 02 lutego 2016, 15:46

– Medycyna personalizowana to kierunek wielkich szans zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy. Dla chorych jest to szansa na znaczący wzrost skuteczności terapii, dla lekarzy zaś – szansa na osiągnięcie największej zawodowej satysfakcji, jaką daje pełne wyleczenie pacjenta. Powołanie Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej to dobry prognostyk rozwoju polskiej medycyny zgodnie z trendami światowymi – powiedział dr n. med. Mariusz Gujski, członek komitetu założycielskiego PTMP.

Do statutowych celów PTMP należą między innymi:

  • rozwój i pozycjonowanie medycyny personalizowanej w systemie ochrony zdrowia na świecie i Polsce,
  • wspieranie nowej jakości i wynikającej z niej potrzeby zmiany podejścia do organizacji opieki zdrowotnej i sposobu jej udzielania,
  • szerzenie wiedzy na temat leczenia ukierunkowanego i znaczenia diagnostyki molekularnej,
  • rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej medycyny personalizowanej jako drogi do sukcesu terapeutycznego w kontekście nowych wyzwań systemowych, finansowych, organizacyjnych,
  • rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej korzyści dla pacjentów z praktycznego stosowania medycyny personalizowanej,
  • propagowanie zagadnienia podmiotowości pacjenta w procesie leczenia oraz analiza wyzwań prawnych z tym związanych z perspektywy światowej, europejskiej i polskiej.

Stanowisko prezesa zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej objął prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30