NIL w sprawie karty zgonu, dopalaczy i dodatkowych ubezpieczeń

Alicja Dusza

Opublikowano 11 lipca 2014, 14:41

Bez tytułu
Alicja Dusza

Opublikowano 11 lipca 2014, 14:41

Na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej opublikowano stanowiska w sprawie stwierdzenia zgonu, karty zgonu, dopalaczy i ubezpieczeń.

Zdaniem NIL wysokość ubezpieczenia nie może być zależna od stanu zdrowia chorego. „Prezydium zwraca także uwagę, że wszelkie ubezpieczenia publiczne powinny w ogóle abstrahować od sytuacji zdrowotnej ubezpieczonych, a także rokowania co do ich dalszego zdrowia – powinny one przyjmować do ubezpieczenia każdego, a składki ubezpieczeniowe nie mogą być uzależnione od żadnych czynników zdrowotnych” - argumentuje NIL.

Izba po raz kolejny zabrała głos w sprawie zmian przepisów dotyczących stwierdzania zgonu i wystawiania karty zgonu.

„Przepisy te są niejasne i nie określają precyzyjnie zasad, sposobu i trybu wystawiania kart zgonu i przeprowadzania badań pośmiertnych. Problematyczne jest także ustalenie lekarza właściwego do wystawienia karty zgonu. Ewentualne przypisanie tych czynności lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej powinno być wyraźne, z precyzyjnym określeniem źródła pokrywania kosztów z tym związanych. Brak określenia źródła finansowania tych czynności jest bowiem kolejną sprawą, która budzi wiele wątpliwości. Starostowie nie zawsze chcą bowiem ponosić koszty związane z wystawianiem karty zgonu” - informuje NIL. Zdaniem Izby trzeba stworzyć instytucję koronera.

Kolejne stanowisko dotyczy dopalaczy i wykazu środków działających podobnie do alkoholu.

Stanowiska NIL znajdziesz na stronie:

http://www.nil.org.pl/aktualnosci/stanowiska-prezydium-nrl-podjete-w-dniu-11-lipca-2014-r.

Przeczytaj również: Medialna nagonka przyczyną odwołania prof. Chazana?

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31