NRL pozytywnie o przesunięciu w czasie obowiązku prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej

Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 30 czerwca 2014, 10:36

imsis115-012
Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 30 czerwca 2014, 10:36

Czy NRL ma jakieś zastrzeżenia  do proponowanej regulacji?

 Naczelna Rada Lekarska podjęła w dniu 27 czerwca br. trzy stanowiska:

- w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia;

- w sprawie rządowego projektu ustawy o zasadach realizacji programów polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020;

- w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

NRL pozytywnie ocenia projektowane przesunięcie w czasie wejście w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Proponowana regulacja nie przewiduje jednak postulowanego przez samorząd lekarski wyłączenia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów niewykonujących zawodu, a wystawiających recepty lekarskie dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Na potrzebę wyłączenia tej grupy lekarzy i lekarzy dentystów spod obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej Naczelna Rada Lekarska wskazywała już w Apelu Nr 8/12/VI z dnia 14 grudnia 2012 r. kierowanym do ministra zdrowia oraz w stanowisku Nr 12/13/VI z dnia 6 września 2013 r. w sprawie projektu założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Pełna treść stanowisk: TU

Źródło: nil.org.pl

Czytaj także: Minister zdrowia walczy z kolejkami, prezes NFZ je zwiększa 

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31