Zielona trawka dla lekarzy bez aktywnej listy pacjentów?

Medexpress

Opublikowano 10 maja 2017, 13:58

Medexpress

Opublikowano 10 maja 2017, 13:58

Zarząd Krajowy OZZL przypomina, że jest jeszcze szansa na zmianę kształtu projektu ustawy o POZ, bo nadal nie ma jego ostatecznej wersji. Jeśli jednak w życie zostanie wprowadzony projekt ustawy z dn. 30 grudnia 2016 r. skutki takiej decyzji będą fatalne - twierdzi Krzysztof Bukiel, przewodniczący Zarządu Krajowego OZZL.
Ten projekt przewiduje pozbawienie prawa do pracy w POZ wielkiej grupy lekarzy, którzy dotychczas mieli to prawo na podstawie art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172).
Lekarzy ci nie będą mogli pracować w POZ, jeżeli nie posiadają tzw. listy aktywnej pacjentów. Ogromna większość z nich nie posiada listy aktywnej. Dotyczy to pediatrów, internistów i lekarzy innych specjalności. W ten sposób ok. 20 tys. lekarzy (wg. oceny OZZL) straci pracę, pogłębiając tym samym deficyt lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Spowoduje to fatalne skutki dla pacjentów i dla pozostałych lekarzy POZ.

Projekt ustawy o POZ z 30 grudnia 2016 roku pozbawia również prawa do pracy w POZ lekarzy (poza lekarzami rodzinnymi), którzy dotychczas nie pracowali w POZ, a którzy - ze względu na swoje kwalifikacje - mogliby tam pracować, jak np. pediatrzy i interniści. W ten sposób zostanie sparaliżowane normalne funkcjonowanie POZ. Po pierwsze: dlatego, że nadal większość lekarzy POZ stanowią lekarze innych specjalności niż medycyna rodzinna. Po drugie: dlatego, że uniemożliwi się lekarzom innych specjalności, nie pracującym na stałe w POZ, nawet doraźne zastępstwa lekarzy rodzinnych, co dzisiaj jest powszechną praktyką.

Zarząd Krajowy OZZL wzywa Ministerstwo Zdrowia do odpowiedniej zmiany projektu ustawy o POZ i przyjęcie zasady, że lekarzem POZ jest lekarz, który posiada specjalizację z następujących dziedzin medycyny:
- medycyna rodzinna lub
- medycyna ogólna lub
- pediatria lub
- interna
bez względu na rodzaj posiadanego dyplomu specjalizacji (I stopnia lub II stopnia lub z tytułem specjalisty).

źródło: Zarząd Krajowy OZZL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lekarze / OZZL / pacjenci / poz
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31