Zika: nowe wytyczne

Tomasz Kobosz

Opublikowano 20 pazdziernika 2017, 14:56

Thinkstock/GettyImages
Tomasz Kobosz

Opublikowano 20 pazdziernika 2017, 14:56

Pomimo, że liczba przypadków zakażenia wirusem Zika jest w bieżącym roku znacznie niższa niż w ubiegłym, wirus ten wciąż stanowi w niektórych krajach realne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Wirus Zika jest najgroźniejszy dla płodów. Zakażenie się w czasie ciąży może prowadzić do poronienia lub przyjścia na świat dziecka obarczonego poważnymi wadami wrodzonymi – małogłowiem, uszkodzeniem wzroku i słuchu, problemami motorycznymi. Skutki działania wirusa na płód mogą też nie być widoczne od razu po urodzeniu, ale ujawnić się w późniejszym okresie.

Nowe wytyczne kładą wyraźny nacisk na współpracę między lekarzami różnych specjalności w celu jak najtrafniejszej oceny ryzyka wrodzonej infekcji Zika u noworodka i monitorowania rozwoju dzieci, które urodziły się bez widocznych wad, ale są w grupach ryzyka.

Wytyczne uwzględniają wnioski z badań, które prowadzono już po wydaniu poprzedniej wersji rekomendacji (w sierpniu 2016 roku).

Autorzy wytycznych definiują trzy grupy zagrożonych dzieci:

  1. Urodzone z wadami wrodzonymi typowymi dla infekcji wirusem Zika w ciąży, niezależnie od wyniku testu na nosicielstwo matki.
  2. Urodzone bez wad wrodzonych typowych dla infekcji wirusem Zika w ciąży, przez kobiety z dodatnim wynikiem testu w kierunku zakażenia tym patogenem.
  3. Urodzone bez wad wrodzonych typowych dla infekcji wirusem Zika w ciąży, przez kobiety z ujemnym wynikiem testu, które jednak mogły mieć w okresie ciąży kontakt z wirusem.

CDC dostarcza lekarzom wskazówki ułatwiające interpretację wyników badań, ocenę ryzyka pojawienia się skutków zakażenia wirusem Zika oraz postępowanie w każdej z trzech grup dzieci. Zaproponowane zmiany obejmują m.in.:

  • zmodyfikowane zalecenia dotyczące badań przesiewowych słuchu i wzroku,
  • wycofanie rekomendacji przeprowadzania badania tarczycy (brak danych na zasadność takiego postępowania),
  • rozszerzenie listy badań w przypadku dzieci urodzonych w widocznymi wadami,
  • u niemowląt bez wad wrodzonych urodzonych przez matki z negatywnym wynikiem testu w kierunku zakażenia wirusem Zika, ale które mogły się z nim zetknąć w czasie ciąży - nie zaleca się już prowadzenia dodatkowej diagnostyki poza standardową oceną neonatologa i rutynową opieką prewencyjną pediatry.

Źródło: CDC / OutbreakNewsToday

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

wirus Zika / Zika / CDC
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30