ZK OZZL wzywa premiera do opublikowania ustawy z 28 października

Medexpress

Opublikowano 18 listopada 2020, 12:05

Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta
Medexpress

Opublikowano 18 listopada 2020, 12:05

ZK OZZL wzywa prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego do opublikowania ustawy z 28 października, przyznającej wszystkim pracującym przy zwalczaniu epidemii 100% dodatek do pensji. Przewodniczący zarządu Krzysztof Bukiel wystosował w tej sprawie list do premiera, którego treść zamieszczamy poniżej.

Szanowny Panie Premierze,

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwraca się do Pana o natychmiastowe skierowanie do publikacji w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19.

Ustawa ta, przyjęta przez Parlament RP i podpisana ponad 2 tygodnie temu przez Prezydenta RP, przewiduje m. innymi oczekiwane przez lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych rozwiązania, w tym zwłaszcza – wprowadzenie 100% dodatku za pracę dla wszystkich pracowników, którzy uczestniczą w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID -19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Wiemy skądinąd, że to właśnie z tego powodu publikacja ustawy jest wstrzymana, co wydaje się nam zarówno nieprawne, niesprawiedliwe i nielogiczne, a przy tym małostkowe i pozbawione perspektywicznego myślenia o dobru państwa i społeczeństwa.

Pracownicy ochrony zdrowia są dzisiaj na „pierwszej linii frontu” walki z epidemią i jest „oczywistą oczywistością”, że powinni być szczególnie docenieni, tym bardziej, że niejednokrotnie ich praca w tych warunkach wiąże się z realnym narażaniem ich zdrowia i życia, a po części także zdrowia i życia członków ich rodzin. Wszędzie na świecie pracownicy ochrony zdrowia są dzisiaj szczególnie wynagradzani i przyznaje się im dodatki do normalnej pensji. Dzieje się to nawet w tych państwach, w których i bez epidemii, w normalnych warunkach, wynagrodzenie personelu medycznego należy do najwyższych w gospodarce. W Polsce tymczasem od lat pracownicy publicznej ochrony zdrowia należą do najgorzej zarabiających i jest to bodaj jedyny, nie przezwyciężony do dnia dzisiejszego, element spuścizny PRL-u. Nawet ustawa o płacach minimalnych w ochronie zdrowia, przyjęta przez Sejm 2 lata temu, która miała zmienić tę sytuację, w rzeczywistości tylko utrwaliła dotychczasową biedę. Nikt z tej ustawy nie jest zadowolony i wszystkie związki zawodowe reprezentujące ochronę zdrowia domagają się jej nowelizacji.

W takiej sytuacji „skąpienie” przez rządzących dodatku dla źle wynagradzanych pracowników publicznej ochrony zdrowia – pracujących w okresie epidemii jest rzeczą niepojętą, kompromitującą tych, którzy o tym decydują. A już sięganie w tym celu po pozaprawne działanie w postaci niepublikowania ustawy jest wręcz skandaliczne.

W związku z powyższym apelujemy do Pana Premiera o stosowną refleksję i natychmiastową publikację w Dzienniku Ustaw - ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Źródło: ZK OZZL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ZK OZZL / Mateusz Morawiecki
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31