Zmarł były wiceminister zdrowia - główny inspektor sanitarny

Medexpress

Opublikowano 04 sierpnia 2017, 12:25

Medexpress

Opublikowano 04 sierpnia 2017, 12:25

Wiesław Franciszek Jaszczyński urodził się w Warszawie, 4 czerwca 1930 r. W czasie okupacji hitlerowskiej należał do Szarych Szeregów i uczęszczał na tajne komplety. W roku 1948 w ramach organizacji Służba Polsce (SP) wyjechał na podstawowy szybowcowy kurs praktyczny do Lisich Kątów koło Grudziądza. Po zdaniu matury w 1949 r. złożył podanie na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom lekarza uzyskał w 1956 r. i w sierpniu tego roku otrzymał nakaz pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Już na początku 1957 r. został mianowany Lekarzem Portowym, czyli Portowym Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie. Po „Październiku” wiele się zmieniło i zaproszono go do Aeroklubu Szczecińskiego, gdzie spotkał kolegów z kursów szybowcowych sprzed ośmiu lat. I tak po długiej przerwie zaczęła się ponowna przygoda z lotnictwem.
W latach 80. ze względu na donos jednego z pilotów i swoje ówczesne zaangażowanie w NSZZ „Solidarność” odebrano mu paszport i książeczkę żeglarską, nie zezwalając na wyjazdy zagraniczne. Musiał odejść ze stanowiska kierownika Przychodni „Gryf-Transocean” i przejść do gabinetu lekarskiego na najniższe stanowisko w bazie holowników w porcie szczecińskim. Dopiero po wyborach w 1989 r. mógł zatrudnić się w Zakładzie Higieny Pomorskiej Akademii Medycznej na stanowisku starszego asystenta. W 1990 r. zaproponowano mu stanowiska głównego inspektora sanitarnego i wiceministra zdrowia i opieki społecznej w Rządzie Mazowieckiego. W tym czasie odbył kurs w Waszyngtonie „The Antiterrorism Assistance Program”. Ze stanowiska tego zrezygnował w 1991 r. nie zgadzając się z polityką kadrową ministra Sidorowicza. I wrócił do Szczecina do pracy w Zakładzie Higieny PAM. W 1991 r. został wybrany na stanowisko prezesa
Aeroklubu Szczecińskiego. Po wyborach w 1993 r. w listopadzie zaproponowano mu powrót na stanowisko wiceministra zdrowia, a w grudniu tego roku wybrano go również prezesem Aeroklubu Polskiego, którą to funkcje pełnił przez dwie kadencje do 2002 r. Po 4 latach pracy na stanowisku wiceministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego i wyborach w roku 1997 przeszedł na emeryturę.
Jako pilot na 14 typach samolotów wylatał ogółem prawie 1300 godzin, na szybowcach 220
godzin. W tym samym czasie był przez 8 lat wiceprezydentem Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI) oraz członkiem komitetu statutowego tej organizacji. Otrzymał medal za Zasługi dla Obronności Kraju, w 2001 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2002 r. otrzymał jako pierwszy Polak godność członka honorowego Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI).

Nabożeństwo - msza św. odbędzie się w kościele w Józefowie przy ul. 3 Maja w poniedziałek, 7 sierpnia o 13.00 pogrzeb dr. Wiesława Jaszczyńskiego na cmentarzu w Józefowie k. Otwocka (ul. Wawerska 46 – nowa część).

Źródło: GIS

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

gis / wiceminister zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31