Zmiana art. 155 kodeksu karnego omawiana na spotkaniu z Prezydentem RP

Medexpress

Opublikowano 11 czerwca 2019, 11:05

Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 11 czerwca 2019, 11:05

Poniżej zamieszczamy treść listu napisanego przez prezesa NRL do lekarzy.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

W związku z krytykowaną przez samorząd lekarski nowelizacją art. 155 kodeksu karnego i w ślad za spotkaniem w Ministerstwie Sprawiedliwości, które odbyło się 6 czerwca, w dniu 7 czerwca, wraz z wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Krzysztofem Madejem udaliśmy się w tej sprawie na spotkanie z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Andrzejem Dudą.

Na trwającym około 45 minut spotkaniu przedstawiliśmy prezydentowi RP nasze obawy związane z nowelizacją art. 155 kodeksu karnego i poprosiliśmy o wsparcie prezydenta dla naszych postulatów obniżenia zagrożenia karnego w przypadku popełnienia przez lekarza czynu nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta. Akcentowaliśmy skutki, jakie wywoła nowelizacja dla dalszej migracji zawodowej lekarzy poza granice kraju, wskazywaliśmy na ryzyko odpływu lekarzy ze specjalizacji, które będą uznawane za obarczone zbyt dużym ryzykiem prawnym, wskazywaliśmy wreszcie na kodeksy karne innych państw, które nie przewidują takiej surowej kary za nieumyślne spowodowanie śmierci.

Prezydent RP wykazał duże zainteresowanie poruszonym przez nas problemem i aktywnie uczestniczył w wymianie poglądów na ten temat. Owocem naszego spotkania jest to, że prezydent obiecał bardzo dokładnie przyjrzeć się nowelizacji kodeksu karnego pod kątem zgłaszanych przez Naczelną Izbę Lekarską zastrzeżeń.

O wszelkich podejmowanych w tej sprawie dalszych działaniach będę Koleżanki i Kolegów na bieżąco informował.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Andrzej Matyja

Prezes NRL

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nrl / Andrzej Matyja / błędy medyczne / prawo karne / Kodeks karny / artykuł 155
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31