Zmiana w rozporządzeniu dot. przymusu bezpośredniego

Medexpress

Opublikowano 26 listopada 2021, 08:03

Medexpress

Opublikowano 26 listopada 2021, 08:03

Zmiana rozporządzenia spowodowana jest koniecznością uzupełnienia we wzorze Karty zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym, innym zakładzie leczniczym albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, w pkt 9 Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego kierownika podmiotu leczniczego/upoważnionego lekarza o zastosowaniu przymusu bezpośredniego – podstawy prawnej zastosowania przymusu bezpośredniego o art. 34 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z którym wobec osoby przyjętej do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody przymus bezpośredni można stosować, poza okolicznościami określonymi w art. 18 ustawy, także wtedy, gdy jest to konieczne do dokonania niezbędnych czynności leczniczych, o których mowa w art. 33 ustawy. Przymus bezpośredni można także stosować w celu zapobieżenia samowolnemu opuszczeniu przez tę osobę szpitala psychiatrycznego.


Wprowadzenie odpowiednich zmian we wzorze Karty zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym, innym zakładzie leczniczym albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej oraz we wzorze Oceny stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

psychiatria / przymus bezpośredni
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30