Zmiany dla pacjentów w SOR-ach

Medexpress

Opublikowano 21 maja 2021, 07:53

sor
Medexpress

Opublikowano 21 maja 2021, 07:53


Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania techniczne pozwalające na jednolite zarządzanie trybami obsługi pacjentów oczekujących w szpitalnym oddziale ratunkowym, zwanym dalej „SOR”, oraz przypisanie ich do odpowiedniej kategorii według stopnia pilności udzielenia świadczeń medycznych, a także przeprowadzanie segregacji medycznej przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi.

Dotyczy to również osób przetransportowanych do SOR przez zespoły ratownictwa medycznego. Wykorzystanie funkcjonalności systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym, umożliwia bieżące informowanie pacjentów o przewidywanym średnim i indywidualnym czasie oczekiwania na udzielenie im pomocy medycznej przez lekarza udzielającego świadczeń w SOR z uwzględnieniem trybu pilności (priorytetu) przyjęcia wyznaczonym przez personel medyczny na podstawie stanu zdrowia.

Powyższe rozwiązanie skutkuje zwiększeniem komfortu osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Znacznie ograniczone zostaje również nieefektywne wykorzystanie czasu pracy osób zatrudnionych w rejestracji i punktach informacji, który do tej pory przeznaczany był na uzyskiwanie oraz udostępnianie danych dotyczących czasu oczekiwania.

Osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, które przybyły do SOR we własnym zakresie, będą pobierały z automatu biletowego bilet z oznaczeniem numeru w kolejce do rejestracji. Za osoby przewiezione do SOR przez zespół ratownictwa medycznego, pobrania biletu dokona jeden z członków tego zespołu. Następnie nastąpi rejestracja na stanowisku rejestracji medycznej, w kolejności zgłoszeń, poddanie segregacji medycznej, przypisanie do odpowiedniej kategorii i oczekiwanie na udzielenie pomocy medycznej. Liczba wszystkich osób oczekujących na pierwszy kontakt z lekarzem w SOR oraz przybliżony czas oczekiwania będą wyświetlane na wyświetlaczach zbiorczych umieszczonych w strefach oczekiwania.

Projekt rozporządzenia w zakresie minimalnych wymagań funkcjonalnych dla TOPSOR przewiduje, m. in. rejestrację czasu przybycia pacjenta do SOR, odnotowanego jako czas pobrania w automacie biletowym biletu z oznaczeniem indywidualnego numeru pacjenta, czasu rozpoczęcia segregacji medycznej i czasu rejestracji pacjenta, całościowe i częściowe pomiary czasu pobytu pacjenta w SOR, pomiar i prezentację średnich czasów oczekiwania pacjenta, pomiar i prezentację indywidualnych czasów oczekiwania oraz przechowywanie zgromadzonych danych, możliwość przeprowadzania segregacji medycznej za pomocą Karty Segregacji Medycznej (KSM), prowadzonej w postaci elektronicznej, możliwość obsługi TOPSOR na komputerach PC i urządzeniach przenośnych, możliwość integracji z kardiomonitorem, przekazywanie do serwera centralnego TOPSOR logów dotyczących zdarzeń w TOPSOR i odbieranie danych, możliwość generowania statystyk pracy oraz możliwość dwustronnej komunikacji z systemami zewnętrznymi. Proces segregacji medycznej prowadzony będzie zgodnie z algorytmem Emergency Severity Index (ESI). Rozporządzenie określa także sposób administrowania TOPSOR, w podziale na zadania wykonywane na poziomie centralnym i lokalnie – w podmiotach leczniczych posiadających SOR-y.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

SOR / pacjent / czas oczekiwania / TOPSOR
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28