Zmiany w EKUZ

Medexpress

Opublikowano 21 grudnia 2021, 08:20

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 21 grudnia 2021, 08:20

Mając na uwadze fakt, że Wielka Brytania wystąpiła ze struktur UE, a wnioskodawcy nadal są uprawnieni do otrzymania EKUZ w związku z wyjazdem do tego państwa na podstawie art. 30 ust.1 umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE. L 2020 Nr 29, str. 7) oraz Protokołu w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego będącego częścią umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (Dz. Urz. UE. L 2020 Nr 444, str. 14) - zmianie uległ tytuł zarządzenia Nr 81/2020/DWM.

Jednocześnie, w celu poprawy satysfakcji odbiorców, jak również zwiększenia efektywności pracy w oddziałach wojewódzkich NFZ, wprowadzono zmiany okresów, na jaki będą wydawane Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w odniesieniu do osób wykonujących pracę nakładczą i pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi. Weryfikując potrzeby wnioskodawców oraz biorąc pod uwagę przewidywany okres uprawnień, wydłużono okres ważności EKUZ z 2 miesięcy na 6 miesięcy dla ww. kategorii osób.

Uprawnienie Narodowego Funduszu Zdrowia do ustalania okresów na jaki wydawane będą Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wynika z postanowień Decyzji nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.

Jednocześnie w zarządzeniu zrezygnowano z możliwości składania wniosków za pośrednictwem e-mail, na rzecz Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub ePUAP jako alternatywnych i bezpiecznych kanałów składania wniosków.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

EKUZ / Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego / NFZ

podobne

NFZ: Zmiany w EKUZ

22 pazdziernika 2018, 08:20

EKUZ na lotnisku

24 kwietnia 2018, 10:04

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30