Zmiany w NFZ. Jest projekt rozporządzenia

Fot. Wojciech Górski
Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
Medexpress 2019-11-14 08:46

Projekt rozporządzenia zmienia strukturę organizacyjną centrali NFZ przez zmianę nazwy Departamentu Analiz i Strategii na Departament Analiz i Innowacji.

Nowa nazwa ma w sposób bardziej precyzyjny określać zakres zadań realizowanych w tym departamencie.

W ramach zmiany statutu NFZ, w strukturze oddziałów wojewódzkich NFZ wyodrębnienie Pełnomocnika do spraw kontaktów zewnętrznych ma usprawnić i ułatwić kontakt publicznego płatnika z partnerami społecznymi, w tym samorządami zawodowymi, związkami zawodowymi, czy też organizacjami pracodawców. Ma to poprawić komunikację, jak również na optymalizację tych zadań, dotychczas wykonywanych przez różne komórki organizacyjne.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także