Zmiany w pilotażu dot. centrów zdrowia psychicznego

Źródło: MZ
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.
Medexpress 2020-12-02 09:09

Potrzeba zmiany rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego wynika przede wszystkim z doświadczeń związanych z dotychczasową realizacją programu pilotażowego w odniesieniu do założeń wskazanych w rozporządzeniu.

Konieczne jest doprecyzowanie przepisów związanych ze sposobem finansowana i rozliczania programu pilotażowego w kontekście ryczałtu na populację. Ponadto, jest niezbędne doprecyzowanie przepisów dotyczących czasu trwania programu pilotażowego, doprecyzowania funkcji koordynatora, zmiany kwoty ryczałtu wynikającej z waloryzacji.

W projekcie rozporządzenia wprowadzono zmianę czasu trwania programu pilotażowego.

Sytuacja związana z pandemią wirusa SARS-CoV-2 uniemożliwia w prawidłowy sposób przetestowanie rozwiązań przygotowanych w ramach programu pilotażowego. Stąd konieczność wydłużenia pilotażu do końca 2022 r.

Jednocześnie przygotowano przepisy doprecyzowujące m.in. kwestie posiadania przez centrum zdrowia psychicznego oddziału całodobowego oraz roli koordynatorów opieki dla poszczególnych pacjentów a nie jednego koordynatora opieki udzielanej przez centrum zdrowia psychicznego. Projekt rozporządzenia wprowadza również zmianę stawki ryczałtu w wyniku jej waloryzacji. Ponadto przepisy projektu rozporządzenia precyzują zakres świadczeń opieki zdrowotnej gdy kwota ryczałtu nie ulega pomniejszeniu.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także