Zmiany w programie refundacji szczepień przeciwko meningokokom

139792930
Fot. MedExpress TV
Medexpress 2020-05-07 12:45

Rada Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, działając z inicjatywy Komisji Młodych Lekarzy i Zespołu ds. szczepień, dostrzegając znaczenie profilaktyki w ochronie zdrowia oraz popierając system szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym, kontynuuje program wsparcia szczepień przeciwko meningokokom typu B dla dzieci członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

O refundację kosztów szczepień dzieci w ramach programu mogą ubiegać się rodzice lekarze i lekarze dentyści będący członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, którzy nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Refundacją mogą być objęte dzieci, które zakończyły proces szczepienia przed zakończeniem 5 roku życia zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki i aktualnym kalendarzem szczepień. Poszerzyliśmy zakres dokumentów potwierdzający zakup szczepionki o paragon. Wnioski o refundację mogą być składane nie później niż 3 miesiące po zakończeniu szczepień. Zespół ds. szczepień weryfikuje wnioski co kwartał, a refundację przyznaje ORL w Warszawie na pierwszym posiedzeniu po spotkaniu Zespołu.

Źródło: OIL Warszawa

PDF

Zobacz także